Staż w ośrodku dla dorosłych osób z autyzmem
Oferuję: Staż Warszawa, mazowieckie

Staż w ośrodku dla dorosłych osób z autyzmem

Dodano: 5 września 2017 Ważne do: 5 października 2017 Wyświetleń: 139 Autor: Stowarzyszenie Terapeutów
Ośrodek Integracji Społecznej Stowarzyszenia Terapeutów
zaprasza na

STAŻ I PRAKTYKI ZAWODOWE

prowadzone pod okiem doświadczonych terapeutów współpracujących z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwoju

Podczas stażu/praktyki uczestnik ma możliwość:
• doświadczenia unikalnego kontaktu z osobą ze spektrum autyzmu
• nabycia wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną

w szczególności:
• poszerzenia wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu
• zapoznania się z diagnozą funkcjonalną klienta
• zapoznania się z zasadami sporządzaniami dokumentacji formalnej
• zapoznanie się z zasadami tworzenia planów terapeutycznych i sposobu ich ewaluacji
• doświadczenie pracy indywidualnej i grupowej z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwoju
• współpracy w zespole terapeutycznym
• możliwość wyjazdowych formy współpracy z klientami

Zapewniamy codzienne odprawy merytoryczne o charakterze superwizyjnym.

Współpracujemy z wydziałem Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz z wydziałem Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Ośrodek Integracji Społecznej to placówka terapeutyczna dziennego pobytu dla młodych i dorosłych osób ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwoju.

Oferujemy między innymi:
• Fizjoterapię z elementami Integracji Sensorycznej
• Zajęcia psychoedukacyjne
• Trening gospodarczy
• Warsztaty kulinarne
• Zajęcia w środowisku otwartym
• Terapię indywidualną
• Arteterapię
• Trening umiejętności społecznych

Podczas zajęć w Ośrodku uczestnicy:
• Kształtują tożsamość osoby dorosłej
• Zwiększają zakres doświadczeń społecznych i komunikacyjnych
• Poszerzają wiedzę o sobie i otaczającym świecie
• Uczą się rozwiązywania sytuacji problemowych
• Próbują swoich sił w pracy zadaniowej
• Podejmują nowe wyzwania podczas obozów terapeutycznych
• Uczą się samodzielności
• Tworzą między sobą relacje i przyjaźń

Zapraszamy do kontaktu!

Ośrodek Integracji Społecznej
ul. Białostocka 9
tel. 22 670 02 97
Opiekun stażu:
Dominika Jany
tel. 601 865 151
dominika.jany@terapeuci.org.pl

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: Stowarzyszenie Terapeutów
Telefon: 22 670 02 67

Ośrodek Integracji Społecznej
Białostocka 9
03-741 Warszawa