Dodano: 13 listopada 2017 Ważne do: 20 listopada 2017 Wyświetleń: 158

ROCZNY STAŻ W CAŁODOBOWYM POGOTOWIU DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” - 2018

Do udziału w rocznym stażu zapraszamy studentów i absolwentów psychologii i nauk społecznych wyższych uczelni.

Stażystom oferujemy:
- przygotowanie do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, w tym m. in. szkolenia, towarzyszenie w pracy doświadczonym konsultantom, itp.
- możliwość samodzielnej pracy z osobami doznającymi przemocy i świadkami przemoc
w kontakcie telefonicznym i e-mailowym;
- udział w realizacji innych zadań Pogotowia i Stowarzyszenia "Niebieska Linia";
- superwizję pracy przez cały czas trwania stażu.

Jest to jeden z niewielu bezpłatnych staży dający możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w pracy i odbywa się na zasadzie wymiany: Stowarzyszenie nieodpłatnie szkoli, umożliwia praktykę zawodową i zapewnia superwizje, a stażysta - w zamian - pracuje bez dodatkowego wynagrodzenia przy realizacji zadań Pogotowia „NL”.

Osoby zainteresowane udziałem w stażu zachęcamy do przesłania CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy biuro@niebieskalinia.info . Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego, rosyjskiego lub migowego. Ze względu na szeroki zakres zadań stażowych, podczas kwalifikacji będzie brana pod uwagę DYSPOZYCYJNOŚĆ kandydata, dlatego zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi osobami.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo kontaktując się z sekretariatem Pogotowia „Niebieska Linia” w godzinach 8:00 – 16:00 dzwoniąc pod nr tel. 22 666 10 36 lub na stronie www.niebieskalinia.info i www.niebieskalinia.org

Serdecznie zapraszamy.

Wanda Paszkiewicz
Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Telefon: 22 666 10 36

Stowarzyszenie
Jaktorowska 4
01-202 Warszawa