Oferuję: Szkolenia i konferencje Kraków, małopolskie

2-3 XII 2017 INTERWENCJA KRYZYSOWA W ZACHOWANICH SUICYDALNYCH, CZYLI O POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA OSÓB „ZMĘCZONYCH ŻYCIEM” SZKOLENIE JEST REKOMENDOWANE PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE

Dodano: 22 października 2017 Ważne do: 21 listopada 2017 Wyświetleń: 388 Autor: academiapsyche
INTERWENCJA KRYZYSOWA W ZACHOWANICH SUICYDALNYCH, CZYLI O POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA OSÓB „ZMĘCZONYCH ŻYCIEM”
SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM


TERMIN: 2 - 3 grudnia 2017 r.
OSOBA PROWADZĄCA: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ:
Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


TEMATYKA SZKOLENIA:

• Wprowadzenie do problematyki suicydalnej: perspektywa psychologiczna, socjologiczna, psychopatologiczna
• Sygnały zagrożenia suicydalnego i wyzwalacze zachowań suicydalnych
• Diagnoza osoby z zachowaniami suicydalnymi z wykorzystaniem modelu syndromu presuicydalnego Ringela
• Interwencja kryzysowa w zachowaniach suicydalnych: dostosowanie działań pomocowych w zależności od oceny problemu suicydalnego: ostry kryzys suicydalny, myśli i tendencje samobójcze, po próbie samobójczej, po dokonanym samobójstwie
• Próba samobójcza jako wydarzenie krytyczne w rodzinie cele interwencji kryzysowej, diagnoza rodziny osoby po próbie samobójczej, przebieg interwencji kryzysowej
• Interwencja kryzysowa w sytuacji dokonanego samobójstwa i traumatycznej żałoby
• Emocjonalne obciążenia interwentów kryzysowych udzielających pomocy w kryzysach suicydalnych

UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich), pedagogiki oraz innych specjalistów związanych z interwencją kryzysową.
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich, IV i V roku pedagogiki.
UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa, pedagoga lub innego specjalisty związanego z interwencją kryzysową.
W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku.

LICZBA GODZIN:
15 godzin dydaktycznych (sobota 10-17; niedziela: 9-15)
FORMA ZAJEĆ:
wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja w małych grupach, kazuistyka
ZAŚWIADCZENIA:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.
KOSZT:
390 zł – w terminie do 2 listopada 2017 r.
420 zł – po 2 listopada 2017 r.
W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

CZAS TRWANIA:
15 godzin dydaktycznych, w sobotę w godzinach: 10.00-18.30 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę), w niedzielę w godzinach: 10:00 – 13.30 (z przerwą na kawę)
Przewidywana liczna uczestników: 20
UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 9 listopada 2017 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: academiapsyche
Telefon: 606681595

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE
Wrzesińska, 6/6
31-031 Kraków