Oferuję: Szkolenia i konferencje Kraków, małopolskie

25-26 XI 2017 r. ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ SZKOLENIE JEST REKOMENDOWANE PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE

Dodano: 22 października 2017 Ważne do: 21 listopada 2017 Wyświetleń: 354 Autor: academiapsyche
ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ
SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM
TERMIN: 25-26 listopada 2017 r.
OSOBA PROWADZĄCA: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

RAMOWY PROGRAM:
1. Diagnoza neuropsychologiczna, rodzaj i cel.
2. Rola neuropsychologa w oddziale neurochirurgii, neurologii, poradni zdrowia psychicznego, poradni neurologicznej, orzecznictwie sądowym.
3. Potęga wywiadu klinicznego – jakie informacje są istotne dla diagnozy.
4. Badanie gnozji, praksji, mowy, pamięci, uczenia się, myślenia, organizacji wzrokowo-przestrzennej przy zastosowaniu eksperymentalnych metod klinicznych.
5. Skale skriningowe i metody testowe czułe na dysfunkcje mózgowe; MMSE, Test Zegara,
Test Łączenia Punktów, Test Stroop’a, Test Figury Złożonej Rey’a, Test Sortowania Kart z Wisconsin, Test Pamięci Figur Geometrycznych Bentona, Testy Wykreślania Liter i Cyfr.
6. Użyteczność Testu Wechslera w diagnostyce neuropsychologicznej.
7. Zaburzenia funkcji wykonawczych.
8. Formułowanie wniosków na podstawie wywiadu, obserwacji i wyników badań.

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
Tytuł specjalisty psychologii klinicznej uzyskała w 1985 r., od 1974 roku pracowała w Instytucie Neurologii Akademii Medycznej w Krakowie, a po likwidacji Instytutu przez około 20 lat w Klinice Neurochirurgii potem też przez 20 lat w Klinice Neurologii CM UJ. Ma uprawnienia do nauczania Testu Sortowania Kart z Wisconsin (brała udział w normalizacji tego testu do warunków polskich, podobnie jak i Testu WAIS-R(PL) dla osób starszych oraz Inwentarza Samooceny Spielbergera). Kilkakrotnie prowadziła autorskie kursy z zakresu neuropsychologii klinicznej, w których brali udział psychologowie z całej Polski. Od początku istnienia specjalizacji wykładała na kursach teoretycznych, prowadziła staże i była kierownikiem specjalizacji wielu psychologów z całej Polski. Od około 15 lat jest biegłym sądowym. Jest autorką lub współautorką około 40 prac naukowych, brała udział w wielu konferencjach naukowych jako uczestnik i prelegentka.
Obecnie jest szczęśliwą emerytką (od 1.01.2015.), nadal pracuje w swoim prywatnym gabinecie (od 1999 roku), w Centrum Neurologii, oraz w Unicardii.
UCZESTNICY:
Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, psychologów klinicznych, neuropsychologów.
UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa.

ZAŚWIADCZENIA:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

KOSZT: 450 zł, przy wpłacie do 25 października 2017 r. Po tej wpłacie 480 zł.
W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

CZAS TRWANIA: łącznie 20 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00 – 18.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 25 października 2017r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Koszt noclegu i wyżywienia (poza napojami i drobnym poczęstunkiem) uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: academiapsyche
Telefon: 606681595

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE
Wrzesińska, 6/6
31-031 Kraków