Oferuję: Szkolenia i konferencje Sopot, pomorskie

Całościowy kurs przygotowujący do: egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii

Dodano: 30 sierpnia 2017 Ważne do: 29 września 2017 Wyświetleń: 148 Autor: szkoleniapracowniammpl
Całościowy kurs przygotowujący do: egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii

ATESTACJA:
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

AKREDYTACJA:
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO ORAZ POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W GDAŃSKU

Organizator Kursu
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu przy współpracy z Pracownią Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin w Sopocie

Kierownik kursu atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
dr n. med. Roman Ciesielski

Kierownik kursu akredytowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
mgr Maria Marquardt

Rada Naukowa
dr n. med. Rafał Antkowiak
mgr Elżbieta Czapiewska-Zejden
dr n. med. Roman Ciesielski
mgr Maria Marquardt

Kadra dydaktyczna
http://psrp.com.pl/szkolenia

Kurs adresowany jest do
osób z wyższym wykształceniem: lekarzy, psychologów, pedagogów, pielęgniarek, pracowników socjalnych pracujących w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, gdzie stosuje się psychoterapię jako jedną z podstawowych metod leczenia.

Charakter i zakres szkolenia

Celem kursu jest
Uzyskanie przez uczestników przygotowania do samodzielnego prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej, głównie w zakresie podejścia ericksonowskiego oraz systemowego.
Program kursu jest tak ułożony aby uczestnik, oprócz wyżej wymienionych podejść miał możliwość rozszerzenia umiejętności psychoterapeutycznych o inne podejścia takie jak psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz integracyjne.
Absolwenci kursu uzyskują zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie psychoterapii, które stanowi jeden z warunków wystąpienia do Zarządu SNP PTP o dopuszczenie do egzaminu certyfikacyjnego. Weryfikacja umiejętności następuje w wyniku egzaminu certyfikacyjnego, pozytywny wynik jest jednoznaczny z rekomendacją PTP. Udział w szkoleniu nie obliguje do składania egzaminu.

Forma zajęć
Realizacja kursu przewidziana jest na okres pięciu lat.
Kurs rozpoczyna się obligatoryjnym wyjazdowym treningiem interpersonalnym (60 godzin zaliczanych do wypracowywanych godzin pracy własnej).
Program teoretyczno-warsztatowy (800 godzin) rozłożony jest na poszczególne lata, uzupełniony o self-experience: pracą genogramową (80 godzin zaliczanych do wypracowywanych godzin pracy własnej), psychoterapia grupowa (80 godzin zaliczanych do wypracowywanych godzin pracy własnej).
Dwudniowe warsztaty będą miały charakter wykładów, warsztatów z zastosowaniem takich metod nauczania jak: gra ról, praca w małych grupach, symulacja sytuacji terapeutycznej, ukierunkowana dyskusja. Teoria i praktyka zilustrowana będzie nagraniami audiowizualnymi, prezentacją własnych doświadczeń i analizą przypadków klinicznych.
Od III roku kursu wymagana jest realizowana przez uczestnika we własnym zakresie (poza programem) superwizji indywidualnej pierwszych doświadczeń w psychoterapii w wymiarze 30 godzin. Superwizja powinna być realizowana u certyfikowanego superwizora, który poświadczy ich odbycie.
W ramach programu na V roku szkolenia prowadzona będzie superwizja grupowa w wymiarze 120 godzin.
W ramach form samokształcenia przewidziane jest studiowanie przez uczestnika zaleconego piśmiennictwa, uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, przygotowywanie artykułów seminaryjnych.

Struktura zajęć
W ramach kursu przewidziane są:

1. Szkolenia wykładowo – warsztatowe – 800 h:

– Teoria i praktyka psychoterapii
– Psychoterapia systemowa
– Psychoterapia ericksonowska
– Psychoterapia psychodynamiczna
– Psychoterapia poznawczo-behawioralna
– Psychoterapia pozytywna
– Psychopatologia i terapia wybranych zagadnień klinicznych człowieka dorosłego
– Psychopatologia i psychoterapia wybranych zagadnień klinicznych dzieci i młodzieży
– Uzależnienia
– Psychoterapia grupowa
– Psychoterapia rodzin
– Psychoterapia małżeństw i par

2. Doświadczenia własne – 250 h

– Zgrupowanie treningowe
– Genogram
– Grupa terapeutyczna
– Terapia indywidualna

3. Superwizja

– Superwizja grupowa
– Superwizja indywidualna

W trakcie III i IV roku każdy z uczestników obligatoryjnie opisuje przynajmniej dwa prowadzone przez siebie stałe procesy psychoterapeutyczne i poddaje je superwizji.

* tekst zielony – zajęcia oddzielnie płatne
Procedura rekrutacyjna
Odbywa się na podstawie nadesłanej karty zgłoszenia potwierdzającej spełnienie wymogów kwalifikacyjnych. Następnie komisja rekrutacyjna w skład której wchodzi kierownik naukowy kursu weryfikuje dokumentację i dokonuje ostatecznego przyjęcia kandydata na szkolenie. W niektórych wypadkach przeprowadzana będzie dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna.

Zdobyta wiedza uczestników szkolenia zaliczana będzie na podstawie:
obecności na zajęciach rozliczanej w zależności od ilości opuszczonych godzin dydaktycznych poszczególnych modułów tematycznych (z możliwością odrabiania pojedynczych zajęć w późniejszych edycjach kursu),
przedłożenia 2 opisów sesji prowadzonej przez siebie psychoterapii.
W ramach kursu uczestniczy mają we własnym zakresie do uzupełnienia
30 godzin pracy własnej (psychoterapia indywidualna)
30 godzin superwizji indywidualnej
oraz
odbycie stażu w wymiarze 360 godzin we wskazanym przez kierownika kursu akredytowanym ośrodku stażowym.

Program kursu
W programie szkoleń wykładowo-warsztatowych omawiane będą następujące zagadnienia:
Teoria i praktyka psychoterapii
Psychoterapia systemowa
Psychoterapia ericksonowska
Psychoterapia psychodynamiczna
Psychoterapia poznawczo-behawioralna
Psychoterapia pozytywna
Praca z genogramem rodzinnym
Psychopatologia i terapia wybranych zagadnień klinicznych człowieka dorosłego
Psychopatologia i psychoterapia wybranych zagadnień klinicznych dzieci i młodzieży
Uzależnienia
Psychoterapia grupowa
Psychoterapia rodzin
Psychoterapia małżeństw i par

I ROK Szkolenie rozpoczyna Trening Interpersonalny (60 godzin). Zajęcia teoretyczno-warsztatowe z zakresu psychopatologii i diagnostyki oraz czynników leczących w psychoterapii (200 godzin)

II ROK Zajęcia teoretyczno-warsztatowe: główne kierunki psychoterapii (200 godzin)

III ROK Zajęcia teoretyczno-warsztatowe: wybrane formy terapii (120 godzin)
Self-experience – genogram – 80 godzin

IV ROK Zajęcia teoretyczno-warsztatowe: psychoterapia wybranych zaburzeń klinicznych (200 godzin)
Psychoterapia grupowa – praca nad problematyką własną – 60 godzin

V ROK Zajęcia teoretyczno-warsztatowe: psychoterapia wybranych zaburzeń klinicznych (80 godzin)
Superwizja grupowa (120 godzin)

Termin rozpoczęcia kursu
Pierwszy zjazd odbędzie się w styczniu 2018r.;
Zjazd poprzedzony będzie 7-dniowym OBLIGATORYJNYM WYJAZDOWYM TRENINGIEM INTERPERSONALNYM w dniach 18-24.10.2017r. (60 godzin zaliczanych do wypracowywanych godzin pracy własnej).

Planowany harmonogram zajęć

Planowany harmonogram cyklicznych zjazdów
Piątek – 10:00 – 19:00
Sobota – 09:00 – 18:00

Koszt uczestnictwa
Koszt uczestnictwa w zgrupowaniu dydaktyczno-treningowym wynosić będzie 2700-3000 PLN (koszt obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz realizację programu).

Opłaty zajęć:

I, II i IV rok – 10 warsztatów edukacyjnych w każdym roku – 600 – 700 PLN.

III i V rok – 10 warsztatów edukacyjnych, genogram (4), superwizja (6) – 680 – 750 PLN / 1 spotkanie.

Psychoterapia grupowa – praca nad problematyką własną III lub IV rok – 2000-2500 PLN.

Brak udziału w warsztacie, genogramie, superwizji oraz psychoterapii grupowej nie zwalnia z ich opłacenia.
Informacje ogólne
Wszelkich informacji związanych ze stroną programowo-organizacyjną szkolenia oraz zajęciami towarzyszącymi (superwizja, terapia własna, genogram i.t.p.) udziela organizator, w porozumieniu z kierownikiem Kursu akredytowanego. Instytucje zatrudniające uczestników Kursu (atestowanego Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanego Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) mogą ubiegać się o kontrakt na usługi psychoterapeutyczne w NFZ.

opis kursu i karta zgłoszeniowa - http://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-dlugoterminowe-08/

opis wydarzenia - https://web.facebook.com/events/990432907766293/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

pozostałe szkolenia na rok 2017 i 2018 zamieszczone są na stronie -http://pracownia-mm.pl/oferta/

informacje psychologiczne zamieszczamy na facebooku - https://web.facebook.com/pracowniapomocypsychologicznej/

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: szkoleniapracowniammpl
Telefon: 510 672 424

Pracownia Pomocy Psychologicznej - Osrodek Szkoleniowy
Mickiewicza 57/77
81-866 Sopot