Oferuję: Szkolenia i konferencje Lublin, lubelskie

SZKOLENIE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Dodano: 12 września 2017 Ważne do: 12 października 2017 Wyświetleń: 195 Autor: PersonLab
Zapraszamy na szkolenie: Konsultacje psychologiczne

Cel szkolenia: Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji psychologicznych.

Szkolenie dedykowane: psychologom i studentom psychologii.
Szkolenie Konsultacje psychologiczne szczególnie polecamy osobom zainteresowanym pracą lub pracującym w poradniach zdrowia psychicznego, klinikach, szpitalach psychiatrycznych oraz w prywatnych gabinetach psychologicznych.

Program szkolenia:

- Pierwszy kontakt z pacjentem/klientem.
- Wywiad psychologiczny i obserwacja.
- Wstępne rozumienie problemu pacjenta/klienta.
- Relacja terapeutyczna i jej znaczenie w różnych podejściach.
- Wykorzystanie zasobów wewnętrznych terapeuty.
- Czynniki wpływające na relację terapeutyczną.
- Elementy kontraktu terapeutycznego.

Forma zajęć:
Szkolenie Konsultacje psychologiczne prowadzone jest w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach i parach. Krótkie wprowadzenie teoretyczne poprzedza część warsztatową, która obejmuje elementy pracy własnej, analizę studiów przypadków oraz ćwiczenia praktyczne ilustrujące omawiane zagadnienia.

Planowany harmonogram zajęć
28 października (sobota), w godzinach 9:00 – 16:00 (8 godzin szkoleniowych, przerwa obiadowa)

Koszt szkolenia:
Studenci: 250 zł
Osoby pracujące: 340 zł
Limit miejsc: 12

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: PersonLab
Telefon: 795 981 130

PersonLab Szkolenia Psychologiczne
Lublin