Oferuję: Szkolenia i konferencje Lublin, lubelskie

SZKOLENIE PSYCHOTERAPIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH

Dodano: 5 września 2017 Ważne do: 5 października 2017 Wyświetleń: 266 Autor: PersonLab
Zapraszamy na szkolenie: Psychoterapia zaburzeń nerwicowych

Cel szkolenia: Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw psychoterapii wybranych zaburzeń nerwicowych w podejściu integracyjnym.

Szkolenie dedykowane: psychologom i studentom psychologii.
Szkolenie Psychoterapia zaburzeń nerwicowych szczególnie polecamy osobom zainteresowanym pracą lub pracującym w poradniach zdrowia psychicznego, szpitalach psychiatrycznych i somatycznych, ośrodkach psychoterapii oraz w prywatnych gabinetach psychologicznych.

Program szkolenia:

Symptomatologia i klasyfikacja zaburzeń nerwicowych.
Osiowe objawy nerwicy.
Psyche i soma – powiązania i pogranicza diagnostyczne.
Praca terapeutyczna: zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.
Integrowanie podejść w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe.
Forma zajęć
Szkolenie Psychoterapia zaburzeń nerwicowych prowadzone jest w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach i parach. Krótkie wprowadzenie teoretyczne poprzedza część warsztatową, która obejmuje elementy pracy własnej, analizę studiów przypadków, odgrywanie ról (scenki) oraz praktyczne ćwiczenia ilustrujące omawiane zagadnienia i sposoby rozwiązania konkretnych problemów.

Planowany harmonogram zajęć
21 października (sobota), w godzinach 9:00 – 16:00 (8 godzin szkoleniowych, przerwa obiadowa)

Koszt szkolenia:
Studenci: 250 zł
Osoby pracujące: 340 zł
Limit Miejsc: 12

Co otrzymujesz po zakończeniu szkolenia:
– zaświadczenie o odbyciu szkolenia Psychoterapia zaburzeń nerwicowych (z zakresem tematycznym oraz liczbą godzin szkolenia),
– materiały w formie papierowej, które obejmują podstawę teoretyczną szkolenia oraz wskazówki praktyczne do bezpośredniego zastosowania w pracy,
– dostęp do zamkniętej grupy na FB.

Zapisy na www.personlab.pl
szkolenia@personlab.pl

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: PersonLab
Telefon: 795 981 130

PersonLab Szkolenia Psychologiczne
Lublin