Oferuję: Szkolenia i konferencje Opole, opolskie

Warsztaty "Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego"

Dodano: 6 listopada 2017 Ważne do: 20 listopada 2017 Wyświetleń: 58 Autor: Stowarzyszenie Jednym Słowem
Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego

Szkolenie przygotowaliśmy z myślą o terapeutach pracujących z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami oraz studentach psychologii lub pedagogiki, którzy myślą o takiej pracy. Usprawnianie dziecka przynosi najlepsze rezultaty, jeśli prowadzone jest we współpracy z rodziną.

Budowanie dobrej współpracy z rodziną wymaga uwzględnienia wielu czynników, wśród nich znajdują się m. in.:
- faza cyklu życia, w jakiej znajduje się rodzina;
- etap godzenia się z niepełnosprawnością dziecka;
- postawa, jaką rodzice przyjmują zarówno wobec dziecka, jak i specjalistów;
- styl porozumiewania się rodziców oraz terapeuty;
- sposób, w jaki terapeuta rozumie swoją rolę w procesie terapeutycznym, z jakich metod
i narzędzi korzysta.

Celem szkolenia jest przełożenie wiedzy na temat tych czynników na działania praktyczne, czyli opracowanie użytecznych strategii współdziałania z rodziną w procesie terapeutycznym.
Dlatego podczas szkolenia dominować będą warsztaty, dzięki którym uczestnicy będą mogli przeanalizować konkretne sytuacje ze swojej praktyki zawodowej i wspólnie z trenerami poszukać rozwiązań.

Szkolenie poprowadzą terapeuci posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami dzieci niepełnosprawnych: Małgorzata Grus i Adam Ławicki

Czas trwania szkolenia: 12 godzin zegarowych (szkolenie dwudniowe).

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
Zgłoszenia do 10.11.2017 r. cena promocyjna 325 zł
Zgłoszenia po 10.11.2017 r. cena regularna 375 zł
Dla studentów oferta specjalna - dwie osoby w cenie jednej

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Karta zgłoszeniowa do pobrania ze strony www.jednymslowem.org.pl

Zapraszamy!

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: Stowarzyszenie Jednym Słowem
Telefon: 77 455 91 25

Stowarzyszenie Jednym Słowem
ul. Tysiąclecia 7c
45-462 Opole