Używamy ciasteczek do celów statystycznych aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności i cookies.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w statucie placówki

Dokumentacja prowadzona w związku z udzielaniem uczniom niezbędnego wsparcia w szkole nie odnosi się wyłącznie do działań dotyczących organizacji określonych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale obejmuje również obszar organizacji warunków pracy szkoły, zadań pracowników, współpracy z innymi podmiotami na rzecz uczniów.

W każdej sytuacji, gdy przepisy prawa nie precyzują zasad postępowania, konieczne jest uregulowanie konkretnych kwestii poprzez zapisy w statucie, w którym powinny być określone między innymi:

 • cele i zadania szkoły/przedszkola wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;
 • organizacja pracy szkoły/przedszkola, w tym organizacja oddziałów integracyjnych, specjalnych, z uwzględnieniem organizacji nauczania i oceniania w tych klasach, oraz organizacji nauczania języka mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub języka regionalnego, jeżeli szkoła takie oddziały lub nauczanie prowadzi, a także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli szkoła takie zajęcia prowadzi;
 • zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza, oraz innych pracowników szkoły, w tym także zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły;
 • szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów;
 • organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
 • prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia;
 • rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody;
 • rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary;
 • przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 • sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu;
 • formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie;
 • organizacja świetlicy z uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia,
 • organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
 • organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki (w tym sposób informowania rodziców o działaniach szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego);
 • organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej;
 • warunki i tryb tworzenia zespołów nauczycieli do realizacji zadań szkoły określonych w statucie, w tym z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Marzenna Czarnocka, ekspert portalu ePedagogika.pl

artykuł sponsorowany

Inne artykuły

Jak wygląda praca psychologa policyjnego? Wywiad

Jak wygląda praca psychologa policyjnego? Ile zarabia psycholog policyjny? Jakie dodatkowe kursy trzeba ukończyć? Na te i inne pytania odpowie nam Anna,...

Czytaj więcej

Czy warto iść do psychologa?

Trudne sytuacje oraz narastające problemy zdarzają się w życiu każdego. Nie każdy potrafi jednak radzić sobie z nimi w skuteczny sposób, co może b...

Czytaj więcej

Terapia par – czy to już czas?

Zazwyczaj decyzja o pójściu na terapię dla par wiąże się z dużą odwagą i poprzedzona jest długim procesem decyzyjnym. Obecnie związki raczej ko...

Czytaj więcej
Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

Komentarze (0)

Brak komentarzy.