Pedagog
Dodano: 18 maja 2020 Ważne do: 17 czerwca 2020 Wyświetleń: 46 Autor: Placówka
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Siemianowicach Śląskich poszukuje pracownika na stanowisko:Pedagog , 1/4 etatu, umowa o pracę.
Wymagania: ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika , pedagogika specjalna
Zapraszamy do składania CV osobiście do:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Siemianowicach ŚL. ul.Dąbrowskiego 13 lub na adres email : sekretariat@pow1.siemianowice.pl z dopiskiem "oferta na pedagoga"

W CV proszę u umieszczenie klauzuli z własnoręcznym podpisem:

ZGODA DLA OBECNIE TRWAJĄCEJ REKRUTACJI
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji na stanowisko pedagoga w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 z siedzibą w Siemianowicach ŚL. (41-100), przy ulicy Dąbrowskiego 13 zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych, których konieczność podania nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z Kodeksu pracy oraz z ustawy o pracownikach samorządowych.

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: Placówka
Telefon: 32 720-38-47, 608-534-122

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1
Dąbrowskiego 13
41-100 Siemianowice Śl.