Poszukiwany psychoterapeuta do pracy w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Poszukuję: Praca Warszawa, Mazowieckie

Poszukiwany psychoterapeuta do pracy w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej

Dodano: 26 maja 2023 Ważne do: 9 czerwca 2023 Wyświetleń: 106 Autor: SPRWawer
Oferujemy pracę w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
na stanowisku:
PSYCHOTERAPEUTA
do pracy z wybraną grupą pacjentów::
1) dziećmi,
2) młodzieżą i młodymi osobami dorosłymi,
3) parami i/lub rodzinami.

UMOWA O PRACĘ NA MINIMUM ½ ETATU (20 godzin tygodniowo)

Zakres wykonywanych zadań:

Praca z wybraną grupą pacjentów:
• dzieci – w wieku od 5 do 13 lat,
• młodzież i młode osoby dorosłe - w wieku od 14 do 25 lat,
• pary i rodziny

Główne odpowiedzialności:
• prowadzenie konsultacji i psychoterapii dla pacjentów,
• prowadzenie dokumentacji merytorycznej pacjentów,
• uczestnictwo w superwizji grupowej lub spotkaniach zespołu (czwartki w g. 12.00-14.00).

Możliwe dodatkowe zadania:
• prowadzenie grupy terapeutycznej,
• organizowanie warsztatów lub szkoleń wzmacniających kompetencje psychospołeczne różnych grup społecznych,
• pisanie artykułów lub innych form tekstowych o treści psychologicznej.

Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku humanistycznym, społecznym lub medycznym,
• minimum ukończony 2 rok 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Wymagane dokumenty na etapie rekrutacji:
• CV;
• list motywacyjny;
• podpisana własnoręcznie zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów (w jeden wybrany sposób):
• osobiście w siedzibie Poradni (w dni powszednie w godz. 8.00-16.00),
• przesłanie ich na adres stacjonarny Poradni,
• przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: r.kadej@sprwawer.pl

w terminie do 15.06.2023r.

z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości:
„Rekrutacja - psychoterapeuta”, nr ref. SPR-PT/2/2023

Dodatkowe informacje o naborze i zatrudnieniu w Poradni można uzyskać pod nr telefonu (22) 277 11 97 w dni powszednie w godz. 8-16.
Informacje o działalności Poradni: www.sprwawer.pl

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: SPRWawer
Telefon: 222771197

SPR Wawer
Włókiennicza 54
04-974 Warsz Warszawa