Oferuję: Praca Warszawa, Mazowieckie

Praca w dziale HR i rekrutacji

Dodano: 4 maja 2021 Ważne do: 11 maja 2021 Wyświetleń: 44 Autor: PsychoMedic
W związku z rozwojem naszej sieci klinik poszukujemy absolwentki lub studentki psychologii do pracy w dziale HR. Praca w pełnym wymiarze godzin (poniedziałek - piątek godz. 9.00-17.00).

Wymagania:
- prawo jazdy i płynne poruszanie się samochodem (warunek konieczny)
- śmiałość i otwartość w kontaktach z innymi
- umiejętność wychodzenia z własną inicjatywą
- mile widziane doświadczenie w rekrutacji
- dyspozycyjność od zaraz


Zadania:
-opieka nad stażami - rozmowy rekrutacyjne, obsługa administracyjna
-rekrutacja psychologów i lekarzy do współpracy
-prace z dokumentacją


Umowa zlecenie lub własna działalność.

Oferujemy system premiowy :)
Praca w biurze Psychomedic.pl przy ul. Jastrzębowskiego 24.

Cv prosimy kierować na adres cv@psychomedic.pl
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Michał Niewiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NZOZ PsychoMedic.pl Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna Michał Niewiński z siedzibą na ul. Jastrzębowskiego 24 lok. U2, (02 – 786) Warszawa, numer NIP:6222433116 REGON: 141712292.
2. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych pod adresem: inspektor@mbrk.pl
3. Państwa dane osobowe w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO -obowiązek prawny, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes.
4. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko, bądź do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
5. Odbiorcami danych osobowych pracowników są podmioty świadczące usługi na rzecz PsychoMedic.pl, z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach RODO,
c) prawo do niepodlegania profilowaniu skutkującemu podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wywołującemu skutki prawne lub mającemu inny istotny wpływ,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata do pracy z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie przez kandydata pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: PsychoMedic


Psychomedic
Warszawa