Psycholog
Dodano: 10 września 2019 Ważne do: 17 września 2019 Wyświetleń: 29 Autor: Pallmed
Wymagania:
• wykształcenie wyższe, dyplom psychologa,
• prawo jazdy kat. B,
• umiejętność organizacji pracy własnej,
• wysoka kultura osobista.
Zakres zadań:
• udzielanie pomocy psychologicznej w domu pacjenta – rodziny Hospicjum Domowego dla Dzieci,
• prowadzenie dokumentacji medycznej (w wersji elektronicznej) zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami NFZ (po przeszkoleniu wewnętrznym).
Oferujemy:
• umowę zlecenie lub kontrakt;
• elastyczny czas pracy;
• atrakcyjny system wynagrodzeń;
• możliwość podnoszenia kwalifikacji;
• dobre warunki pracy.
Do oferty prosimy załączyć poniższe oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, w postaci numeru telefonu, adresu e-mail, co będzie wpływać na efektywne przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym ułatwienie komunikacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, umieszczonego w CV i zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia umieszczonego w CV. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.).
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@domsueryder.org.pl w tytule maila wpisując rekrutacja – psycholog lub pocztą na adres: Pallmed Sp. z o.o. ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, z dopiskiem psycholog
Dokumenty aplikacyjne proszę nazwać w formacie „imię nazwisko – CV/LM”.

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: Pallmed
Telefon: 603 500 007

Pallmed Sp. z o.o.
Roentgena 3
85-796 Bydgoszcz