Psycholog
Dodano: 9 czerwca 2021 Ważne do: 16 czerwca 2021 Wyświetleń: 37
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku
psychologa
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Kandydat musi posiadać:
Dyplom magistra psychologii

Zakres zadań
1) dokonanie diagnozy sytuacji kryzysowej,
2) udzielanie pomocy psychologicznej klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
3) prowadzenie poradnictwa i konsultacji psychologicznych,
4) indywidualne oraz grupowe oddziaływania terapeutyczne wobec klientów OIK.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony około jednego roku z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Wymiar czasu pracy: 7/8 etatu, albo 1/1 etatu

Osoby zainteresowane podjęciem pracy powinny złożyć:
1) podanie o przyjęcie do pracy,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
5) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Termin i miejsce składania dokumentów:
dokumenty należy składać do dnia 15 czerwca 2021r. do godziny 15.00 w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Telefon: 913225460

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu
Dąbrowskiego 4
72-600 Świnoujście