Psycholog/ psychoterapeuta
Dodano: 9 stycznia 2020 Ważne do: 8 lutego 2020 Wyświetleń: 64 Autor: Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia
W związku z realizacją projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób poszkodowanych w wypadkach” Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia poszukuje do współpracy
Psychologa/Psychoterapeuty
Miejsce wykonywania zlecenia: Lublin lub Chełm (woj. lubelskie) lub najbliższe okolice ww. miejscowości
Zakres obowiązków:
• prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla osoby poszkodowanej w wypadku,
• wsparcie w określeniu na nowo celów życiowych w sytuacji powypadkowej,
• motywowanie do działania i zmiany, wspieranie rozwoju samoświadomości, zasobów i potencjału w kierunku przezwyciężania ograniczeń i trudności i osiągania celów życiowych, w szczególności celów zawodowych,
• współpraca z menedżerem projektu i doradcą ds. zatrudnienia.
Oczekiwania:
• wykształcenie wyższe, kierunek psychologia,
• certyfikat psychoterapeuty wydany przez jedną z uznawanych szkół terapeutycznych (lub w trakcie certyfikacji),
• umiejętność wykorzystywania różnych metod i technik terapeutycznych oraz rozwojowych,
• doświadczenie w pracy terapeutycznej,
• mile widziane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością,
• odpowiedzialność, zaangażowanie.
Oferujemy:
• udział w innowacyjnym projekcie społecznym,
• współpracę w okresie luty 2020 - lipiec 2020 z możliwością kontynuacji,
• umowę zlecenie/ w oparciu o działalność gosp.
Osoby zainteresowane podjęciem współpracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie swoich aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres: beata.shahzadi@ergohestia.pl , w tytule wiadomości wpisując rekrutacja - psycholog. Zachęcamy do aplikowania osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Administrator danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym jest Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia (zwana dalej Fundacją Integralia), z siedzibą w Sopocie (81-731) przy ul. Hestii 1. Z administratorem danych osobowych może się Pan/i skontaktować:
a) pisemnie, na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
b) telefonicznie, pod numerem: 58 555 60 90.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych może się Pan/i skontaktować:
a) pisemnie, na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
b) za pośrednictwem adresu mailowego: iod@integralia.pl.
Cel, zakres i podstawa przetwarzania danych osobowych
1. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu rekrutacyjnym (tj. oceny Pani/Pana umiejętności potrzebnych na stanowisku, na które Pan/i aplikuje, organizacji rozmowy rekrutacyjnej itp.). Podstawę przetwarzania danych stanowi przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wyboru kontrahenta i zawarcia z nim umowy).
2. Decyzje wobec Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.
Kategorie odbiorców danych osobowych
1. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Fundacji Integralia, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Pani/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne.
2. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Prawa
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Fundację Integralia ma Pan/i następujące prawa:
1. Prawo do uzyskania informacji o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie Fundacja Integralia przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz uzyskania kopii danych;
2. Prawo żądania sprostowania danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy, aby Fundacja Integralia je przetwarzała) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chce Pan/i, aby Fundacja Integralia przetwarzała dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chce Pan/i, aby dane zostały przechowane w związku z jego roszczeniami);
3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy odbywa się ono na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji Integralia;
4. Prawo do otrzymania od Fundacji Integralia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane może Pan/i samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, na Pani/Pana żądanie, Fundacja Integralia może to zrobić za Panią.
5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia
Telefon: 58 555 60 90

Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia
Hestii 1
81-731 Sopot