Psychoterapeuta do pracy z dziećmi lub młodzieżą i młodymi osobami dorosłymi
Poszukuję: Praca Warszawa, Mazowieckie

Psychoterapeuta do pracy z dziećmi lub młodzieżą i młodymi osobami dorosłymi

Dodano: 19 stycznia 2023 Ważne do: 18 lutego 2023 Wyświetleń: 91 Autor: SPRWawer
Poszukujemy psychoterapeutów do pracy z dziećmi lub młodzieżą i młodymi osobami dorosłymi w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na min. 1/2 etatu (20 godzin tygodniowo).

Do zakresu zadań na stanowisku należeć będzie:

Praca z wybraną grupą pacjentów:
· dzieci – w wieku od 5 do 13 lat,
· młodzież i młode osoby dorosłe - w wieku od 14 do 25 lat,

Główne odpowiedzialności:
· prowadzenie konsultacji i psychoterapii dla pacjentów,
· prowadzenie dokumentacji merytorycznej pacjentów,
· uczestnictwo w superwizji grupowej lub spotkaniach zespołu (czwartki w g. 12.00-14.00).

Podstawowe obowiązki pracownika:
- udzielanie konsultacji,
- prowadzenie psychoterapii indywidualnej,
- przygotowywanie zaświadczeń o prowadzonych oddziaływaniach psychologicznych,
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami,
- udzielanie informacji o ofercie i usługach Poradni,
- gotowość do superwizji prowadzonych procesów terapeutycznych w zespole pracowników,
- współpraca z pracownikami Poradni.

Możliwe dodatkowe zadania:
- prowadzenie grupy terapeutycznej,
- organizowanie warsztatów lub szkoleń wzmacniających kompetencje psychospołeczne różnych grup społecznych,
- pisanie artykułów lub innych form tekstowych o treści psychologicznej.

Czas pracy:
Praca w równoważnym systemie pracy według ustalonego grafiku w godzinach działalności Poradni, tj. od 8.00 do 20.00. W szczególności wymagana jest dyspozycyjność związana z pracą w tygodniu w godzinach od 16.00 do 20.00.

Niezbędne wymagania od kandydata:
• obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku humanistycznym, społecznym lub medycznym,
• minimum ukończony 2 rok 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Preferowane będą osoby posiadające:
· staż pracy – min. 5 lat, w tym posiadające doświadczenie terapeutyczne w samodzielnym prowadzeniu pacjentów;
· doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, wykładów lub szkoleń;
· umiejętność sprawnej obsługi komputera i korzystania z Internetu;
· biegłą znajomość języka polskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie CV i listu motywacyjnego (w jeden wybrany sposób):
- osobiście w siedzibie Poradni (w dni powszednie w godz. 8.00-16.00),
- przesłanie ich na adres Poradni,
- przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: r.kadej@sprwawer.pl
w terminie do 15.02.2023r. z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości: „Rekrutacja - psychoterapeuta”, nr ref. SPR-PT1/1/2023

Dodatkowe informacje o naborze i zatrudnieniu w Poradni można uzyskać pod nr telefonu (22) 277 11 97 w dni powszednie w godz. 8-16.
Więcej informacji o Poradni znajduje się na stronie www.sprwawer.pl

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: SPRWawer
Telefon: 22 2771198

SPR Wawer
Włókiennicza 54
04-974 Warsz Warszawa