Oferuję: Praca Łódź, Łódzkie

Recepcjonista/ka - klinika psychologiczno-psychiatryczna

Dodano: 23 września 2022 Ważne do: 30 września 2022 Wyświetleń: 7 Autor: PsychoMedic
PsychoMedic.pl ogłasza rekrutację do pracy na recepcji kliniki psychologiczno-psychiatrycznej w Łodzi.

Poszukujemy osób dyspozycyjnych w wymiarze pełnego etatu (praca od poniedziałku do piątku, zmianowa 7-14 / 14-21) oraz w wymiarze niepełnego etatu, ok. 100h miesięcznie (praca głównie w weekendy).

Zapraszamy studentów psychologii (poniżej 26 roku życia) oraz kierunków pokrewnych chcących rozpocząć swoją karierę w środowisku profesjonalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym.


Zadania osoby współpracującej:
– rezerwacja i rejestracja usług poradni
– rozliczanie Pacjentów,
– koordynowanie planu wizyt,
– udzielanie informacji i oferowanych usługach,
– zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi Pacjenta,
– bycie ambasadorem marki,
– dbanie o wizerunek firmy.

Oferujemy:
– współpracę w oparciu o umowę zlecenie,
– atrakcyjne wynagrodzenie (system premiowy)
– współpracę z profesjonalnym zespole psychoterapeutów i psychiatrów,
– przyjazną atmosferę w pracy,
– dla studentów psychologii możliwość udziału w projektach szkoleniowych
– bezpłatny udział w certyfikowanych szkoleniach z cyklu Akademia Terapeuty
-możliwość udziału w stażu Psycholog Praktyk
– karta Multisport.

Prosimy o wysłanie CV w formularzu :)


Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Michał Niewiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NZOZ PsychoMedic.pl Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna Michał Niewiński z siedzibą na ul. Jastrzębowskiego 24 lok. U2, (02 – 786) Warszawa, numer NIP: 6222433116 REGON: 141 - pokaż numer telefonu - . 2. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych pod adresem: 3. Państwa dane osobowe w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO -obowiązek prawny, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes. 4. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko, bądź do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych. 5. Odbiorcami danych osobowych pracowników są podmioty świadczące usługi na rzecz PsychoMedic.pl, z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych. 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach RODO, c) prawo do niepodlegania profilowaniu skutkującemu podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wywołującemu skutki prawne lub mającemu inny istotny wpływ, d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata do pracy z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie przez kandydata pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: PsychoMedic


Łódź