Oferuję: Praca Gdynia, Pomorskie

Specjalistka(a) ds. przemocy ze względu na płeć

Dodano: 5 sierpnia 2022 Ważne do: 19 sierpnia 2022 Wyświetleń: 51 Autor: Fundacja Centrum Praw Kobiet
Fundacja Centrum Praw Kobiet - oddział w Gdańsku

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, psychiatryczne, asysta w sądach) kobietom, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.
Centrum Praw Kobiet w Gdańsku prowadzi nabór na stanowisko Specjalistki(y) ds. przemocy ze względu na płeć w ramach współpracy z Danish Refugee Council (DRC) przy Blue Dot UNHCR w Gdyni. Specjalistka(a) ds. przemocy ze względu na płeć będzie odpowiedzialna za realizację działań ochrony uchodźczyń przed przemocą ze względu na płeć w ramach działań Blue Dot w Gdyni.
Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Specjalistka(a) ds. przemocy ze względu na płeć.
Miejsce pracy: Blue Dot UNHCR w Gdyni, okazjonalnie w siedzibie Centrum Praw Kobiet w Gdańsku.
Umowa: Rozpoczęcie pracy: jak najszybciej

Do zakresu obowiązków na stanowisku Specjalistka(a) ds. przemocy ze względu na płeć należą:

Identyfikowanie uchodźczyń doświadczających przemocy lub o podwyższonym ryzyku doświadczania przemocy, poprzez między innymi działania mobile i terenowe w województwie pomorskim, a także działania w Blue Dot.
Rozeznanie aktualnej sytuacji i potrzeb kobiet z Ukrainy doświadczajcych lub narażonych na przemoc ze względu na płeć, ze szczególnym uwzględnieniem oceny potrzeb i oceny zagrożenia osoby doświadczającej przemocy.
Udzielanie bezpośredniego wsparcia, w tym wsparcia psychologicznego, emocjonalnego, informacyjnego.
Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu planu bezpieczeństwa i planu działania.
Wsparcie informacyjne: przedstawienie możliwych sposobów zapobiegania przemocy, chronienia przed przemocą siebie i dzieci, objaśnienie dostępnych form wsparcia instytucjonalnego.
Kierowanie kobiet doświadczających przemocy na adekwatne formy wsparcia i do adekwatnych podmiotów. Towarzyszenie, koordynacja, monitorowanie i wsparcie w korzystaniu ze wszelkich pomocnych dla nich usług.
Koordynowanie wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy z innymi usługodawcami i lokalnymi podmiotami w celu wzmocnienia dostępu do usług i budowania wsparcia dla osoby, która doświadczyła przemocy.
Zarządzanie sprawami przemocy ze względu na płeć (case management), w tym organizowanie zebrań dotyczących spraw klientek, jeśli zajdzie taka potrzeba również z innymi podmiotami udzielającymi wsparcia.
Skrupulatne prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami i świadczonymi usługami, w tym dokumentacji wszystkich spraw, które zostały przekierowane w inne miejsca.
Sporządzanie pism dotyczących spraw klientek, w tym pism interwencyjnych do instytucji pomocowych, służb i innych podmiotów.
Projektowanie i prowadzenie warsztatów, działań grupowych, animacyjnych, warsztatowych skierowanych do uchodźczyń.
Dokonywanie oceny potrzeb uchodźczyń w zakresie ochrony przed przemocą, identyfikacja zagrożeń, w tym związanych z płcią, wiekiem, stopniem sprawności i innymi czynnikami. We współpracy z zespołem Blue Dot w Gdyni oraz centrum Praw Kobiet opracowywanie i wdrażanie konkretnych strategii/inicjatyw mających na celu zmniejszenie tych zagrożeń.
Praca w ścisłej współpracy z członkami zespołu w celu zapewnienia zgodności działań ochronnych i pomocowych z ogólnymi założeniami prowadzonych projektów, w tym ścisła współpraca z Koordynatorką Programu Pomocowego Centrum Praw Kobiet oraz z Liderką Zespołu Pomocowego Danish Refugee Council.
Sporządzanie raportów z prowadzonych działań i dostarczanie danych do przygotowywania raportów dla darczyńców.
Uczestniczenie i wspieranie skutecznego monitorowania, ewaluacji i procesów uczenia się.
Aktywny udział w zebraniach zespołu oraz w superwizjach.

Wymagania:
ukończone studia z psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, nauk społecznych/politycznych lub innej pokrewnej dziedziny,
minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami doświadczającymi przemocy i/lub będącymi w kryzysie psychicznym,
wiedza z zakresu problematyki przemocy ze względu na płeć, w tym przemocy w rodzinie, uzależnienia i współuzależnienia, systemu przeciwdziałania przemocy, z zakresu procedur prawnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.).
Mile widziane:
szerokie doświadczenie w pracy z osobami z grup wrażliwych, w tym z osobami, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć i przemocy seksualnej;
umiejętność tworzenia planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy,
znajomość oferty placówek pomocowych w województwie pomorskim,
znajomość potrzeb psychospołecznych osób uchodźczych,
umiejętność pracy w wielokulturowym kontekście,
umiejętność pracy w zespole, elastyczność,
umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętności analityczne,
umiejętność sporządzania sprawozdań na użytek wewnętrzny i zewnętrzny,
znajomość języka ukraińskiego/rosyjskiego/angielskiego będzie dodatkowym atutem,
ukończone szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
rozpoczęta lub ukończona szkoła psychoterapii,
staż w Ośrodku/Centrum Interwencji Kryzysowej.
Oferujemy:
wynagrodzenie miesięczne w kwocie 7.650,00 zł brutto,
umowę na czas określony do 31 grudnia 2022 r., być może z możliwością przedłużenia,
uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy,
szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet,
wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu, w tym Koordynatorki programu pomocowego,
pracę w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym, w przyjaznym i otwartym zespole,
możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.


Jeśli chcesz wspierać kobiety doświadczające przemocy razem z nami, zapraszamy Cię do dołączenia do naszego zespołu! Prosimy o przesłanie CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do dnia 14.08.2022 r. Aplikacje wyślij na adres: aleksandra.mosiolek@cpk.org.pl. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatkami(ami) oraz zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: Fundacja Centrum Praw Kobiet
Telefon: 604 590 117

Centrum Praw Kobiet Oddział w Gdańsku
ul. Gd. Kosynierów 11
Gdansk