Oferuję: Praca Warszawa

Szukamy pracowników do nowopowstałej całodobowej bezpłatnej infolinii dla dzieci i młodzieży

Dodano: 7 października 2019 Ważne do: 21 października 2019 Wyświetleń: 523

Bezpłatna infolinia zapewnia całodobową, profesjonalną pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. 

Pomoc udzielana jest trzema kanałami: telefonicznym, mailowym oraz czatowym. Praca odbywa się w systemie zmianowym dzień/noc, 7 dni w tygodniu, także w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy.

Miejsce pracy: Warszawa – Śródmieście.

SZUKAMY OSÓB:

  • z wykształceniem wyższym kierunek: psychologia, socjologia, pedagogika, prawo. Min. 3 miesięcznym doświadczeniem w pracy z pacjentem i na linii wsparcia, mile widziane są również referencje.
  • z doświadczeniem i/lub wiedzą z zakresu interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, pracy w telefonie zaufania lub innej linii wsparcia
  • które w toku edukacji lub w trakcie zdobywania doświadczenia zawodowego ukierunkowywane były na budowanie relacji z drugim człowiekiem
  • mających przygotowanie i/lub doświadczenie w pracy z klientem/pacjentem


OCZEKUJEMY:

- dojrzałości emocjonalnej
- wysokiego poziomu kompetencji społecznych zarówno w sferze inter- jak i intrapersonalnej
- odporności na stres i umiejętności działania pod presją
- umiejętności precyzyjnego przekazywania komunikatów
- umiejętności pracy w zespole
- sumienności i odpowiedzialności
- empatii
- umiejętność aktywnego słuchania i podtrzymywania kontaktu
- tolerancji i cierpliwości
- ciekawości poznawczej
- punktualności
- umiejętności obsługi komputera i poruszania się po Internecie
- znajomości pakietu MS Office
- umiejętności organizacji pracy własnej
- mile widziana znajomość języków obcych na poziomie co najmniej komunikatywnym

Zgłoszenia (CV + referencje) prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@zaginieni.pl

Oferta ważna do 18 października

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922)”.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, e-mail: administracja@zaginieni.pl, skr. pocztowa 127, 00-958 Warszawa 66. Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych,

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z powyższym ogłoszeniem. Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zamieszczenia ogłoszenia.

Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej”.

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Telefon: 226201610

Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
ul. Emilii Plater 47
00-118 Warszawa