Staż w ośrodku dla dorosłych osób z autyzmem
Oferuję: Staż Warszawa, Mazowieckie

Staż w ośrodku dla dorosłych osób z autyzmem

Dodano: 15 września 2022 Ważne do: 15 października 2022 Wyświetleń: 112 Autor: Stowarzyszenie Terapeutów
Ośrodek Integracji Społecznej - Kijowska
Stowarzyszenia Terapeutów

zaprasza na bezpłatny

STAŻ I PRAKTYKI ZAWODOWE

prowadzone pod okiem doświadczonych terapeutów współpracujących z dorosłymi osobami w spektrum autyzmu i z innymi zaburzeniami rozwoju

Staż jest prowadzony na zasadach wolontariatu. W standardzie trwa 300 godzin. Minimalna liczba godzin do przepracowania to 150.

Warunki zaliczenia stażu (wolontariatu):
1) zrealizowanie minimum 150h pracy z uczestnikami (w standardzie proponujemy 300h)
2) obecność minimum raz w tygodniu
3) samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć
4) prowadzenie dokumentacji stażowej
5) napisanie dokumentacji klinicznej wybranego uczestnika

Oczekujemy dyspozycyjności minimum raz w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16. Wybrany dzień może być ustalany na bieżąco.

Podczas stażu/praktyki uczestnik ma możliwość:

· doświadczenia unikalnego kontaktu z osobą w spektrum autyzmu

· nabycia wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną

w szczególności:

· poszerzenia wiedzy na temat zaburzeń w spektrum autyzmu

· zapoznania się z diagnozą funkcjonalną klienta

· zapoznania się z zasadami sporządzaniami dokumentacji formalnej

· zapoznanie się z zasadami tworzenia planów terapeutycznych i sposobu ich ewaluacji

· doświadczenie pracy indywidualnej i grupowej z dorosłymi osobami w spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwoju

· współpracy w zespole terapeutycznym

· możliwość wyjazdowych formy współpracy z klientami

Zapewniamy codzienne odprawy merytoryczne o charakterze superwizyjnym.

Ośrodek Integracji Społecznej to placówka terapeutyczna dziennego pobytu dla młodych i dorosłych osób w spektrum autyzmu i z innymi zaburzeniami rozwoju.

Oferujemy między innymi:

· Zajęcia ruchowe z elementami choreoterapii

· Zajęcia psychoedukacyjne

· Trening gospodarczy

· Warsztaty kulinarne

· Zajęcia w środowisku otwartym

· Terapię indywidualną

· Arteterapię

· Trening umiejętności społecznych

Podczas zajęć w Ośrodku uczestnicy:

· Kształtują tożsamość osoby dorosłej

· Zwiększają zakres doświadczeń społecznych i komunikacyjnych

· Poszerzają wiedzę o sobie i otaczającym świecie

· Uczą się rozwiązywania sytuacji problemowych

· Próbują swoich sił w pracy zadaniowej

· Podejmują nowe wyzwania podczas obozów terapeutycznych

· Uczą się samodzielności

· Tworzą między sobą relacje i przyjaźń

Zapraszamy do kontaktu!

Ośrodek Integracji Społecznej
ul. Kijowska 11

Opiekun stażu:
Dominika Jany
tel. 601 865 151
dominika.jany@terapeuci.org.pl

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: Stowarzyszenie Terapeutów