Oferuję: Szkolenia i konferencje Kraków

1-2 VI 2019 INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

Dodano: 13 maja 2019 Ważne do: 12 czerwca 2019 Wyświetleń: 91 Autor: academiapsyche
SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM
CEL SZKOLENIA:
poszerzenie wiedzy psychologicznej o koncepcję kryzysu i traumy oraz doskonalenie umiejętności terapeutycznych w modelu interwencji kryzysowej .
TEMATYKA:
• Podstawowe pojęcia teorii kryzysu
• Specyfika różnych rodzajów kryzysu: normatywnego, sytuacyjnego, traumatycznego
• Symptomatologia i analiza kryzysu i czynników wpływających na przebieg reakcji kryzysowej
• Interwencja kryzysowa jako odmiana psychoterapii krótkoterminowej
• Wskazania do interwencji kryzysowej
• Interwencja kryzysowa w wybranych rodzajach kryzysu

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ:
Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Więcej:
http://academiapsyche.pl/interwencja-kryzysowa-w-praktyce-psychologa-klinicznego-4/

UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich).
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.
UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa.
W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku.

ZAŚWIADCZENIA:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.
LICZBA GODZIN: 15 godzin dydaktycznych (sobota 10.00 -17.00; niedziela: 9.00 – 15.00). W trakcie zajęć będą przerwy kawowe i przerwa obiadowa (1,5 godz. w sobotę, w niedzielę nie ma przerwy obiadowej).

FORMA ZAJEĆ: wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja w małych grupach, kazuistyka

KOSZT:
450 zł – w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
480 zł – po 30 kwietnia 2019 r.
W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

CZAS TRWANIA: 15 godzin warsztatowych, w sobotę w godzinach: 10.00-19.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę), w niedzielę w godzinach: 9:00 – 13.00 (z przerwą na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://academiapsyche.pl/interwencja-kryzysowa-w-praktyce-psychologa-klinicznego-4/

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: academiapsyche
Telefon: 606681595

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE
Wrzesińska, 6/6
31-031 Kraków