Oferuję: Szkolenia i konferencje Kraków

10-11 X ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2 SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ SZKOLENIE BĘDZIE PRZEPROWADZONE W FORMIE ON-LINE

Dodano: 30 sierpnia 2020 Ważne do: 29 września 2020 Wyświetleń: 136 Autor: academiapsyche
10-11 X ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2
SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM
ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ SZKOLENIE BĘDZIE PRZEPROWADZONE W FORMIE ON-LINE

TERMIN: 10-11 października 2020
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM
ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ SZKOLENIE BĘDZIE PRZEPROWADZONE W FORMIE ON-LINE
PLAN SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do testu MMPI, w tym ograniczenia i możliwości metody oraz
jej zastosowania.
Procedura badania i wstępnego opracowania wyników oraz ogólne zasady
interpretacji psychometrycznej.
3. Charakterystyka skal kontrolnych, klinicznych oraz dodatkowych.
4. Zasady interpretacji całościowej.
5. Charakterystyka zaburzeń osobowości, reakcji kryzysowych i sytuacyjnych
na wybranych przykładach.
6. Charakterystyka zaburzeń nerwicowych i psychosomatycznych na wybranych
przykładach.
7. Charakterystyka zaburzeń afektywnych na wybranych przykładach.
8. Charakterystyka zaburzeń psychotycznych na wybranych przykładach.
9. Charakterystyka niektórych syndromów psychoorganicznych.

PROWADZĄCY:
Mgr Andrzej Janiak od 1991 r. pracuje w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Specjalizuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego, zajmując się diagnostyką, psychoterapią indywidualną i grupową: prowadzi grupę terapeutyczną, psychoedukację, psychorysunek).
Od 1993 do 2000 był też zatrudniony w wymiarze ½ etatu w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych przy ul. Skarbowej 4 i Krakowskiej 39 (prowadzenie psychoterapii grupowej i psychorysunku, psychoterapii indywidualnej, diagnostyki dla potrzeb oddziału i ambulatorium oddziałowego).
Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę. Pracuje także w poradniach PZP.
WIĘCEJ:
http://academiapsyche.pl/zasady-stosowania-i-interpretacji-mmpi-2-6-2/

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczony dla psychologów, absolwentów, znających tę metodę diagnostyczną lub chcących się nauczyć posługiwania i interpretacji MMPI.
Na szkoleniu będą przedstawione także zasady posługiwania się najnowszą wersją MMPI-2
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.
UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa.
W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich.

Szkolenie stanowi przedstawienie jednej z najbardziej rozpowszechnionych psychologii klinicznej, metod kwestionariuszowego badania osobowości – MMPI. W jego trakcie zaprezentowane zostaną różne podejścia do interpretacji objawów, zaburzeń oraz profili osobowości. Przedstawione będą one na wybranych przykładach odnoszących się do rozmaitych grup pacjentów.
Szkolenie przybliży możliwości testu w zakresie diagnostyki oraz wykorzystania zdobytych informacji w dalszej pracy z pacjentem, w psychoterapii. Ukazane będą możliwości progresywnego rozumienia pacjentów, określanie przypuszczalnego kierunku zmian w odniesieniu zarówno do objawów jak i rozwoju danych jednostek.

ZAŚWIADCZENIA:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

KOSZT: 450 zł przy płatności do 10 września 2020 r.
480 zł przy płatności po 10 września 2020 r.
Dla studentów psychologii:
370 zł przy płatności do 10 września 2020 r.
400 zł przy płatności po 10 września 2020 r.

CZAS TRWANIA: Łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę (z przerwą obiadową i przerwami na kawę) i 8.00 – 14.30 w niedzielę (z przerwami na kawę). W niedzielę nie ma przerwy obiadowej.
Przewidywana liczna uczestników: 20
Uwaga: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 10 września 2020 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

ZAPISY:
http://academiapsyche.pl/zasady-stosowania-i-interpretacji-mmpi-2-6-2/

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: academiapsyche
Telefon: 606681595

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE
Wrzesińska, 6/6
31-031 Kraków