Oferuję: Szkolenia i konferencje Kraków

12-13 VI ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ – VII EDYCJA SZKOLENIA SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

Dodano: 15 kwietnia 2021 Ważne do: 15 maja 2021 Wyświetleń: 103 Autor: academiapsyche
12-13 VI ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ – VII EDYCJA SZKOLENIA
SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

PROWADZĄCY
MGR MIROSŁAWA ORŁOWIEJSKA-GILLERT

FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA
ON-LINE PLATFORMA ZOOM

TERMIN
12-13 CZERWCA 2021 R.


SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM
RAMOWY PROGRAM:
1. Diagnoza neuropsychologiczna, rodzaj i cel.
2. Rola neuropsychologa w oddziale neurochirurgii, neurologii, poradni zdrowia psychicznego, poradni neurologicznej, orzecznictwie sądowym.
3. Potęga wywiadu klinicznego – jakie informacje są istotne dla diagnozy.
4. Badanie gnozji, praksji, mowy, pamięci, uczenia się, myślenia, organizacji wzrokowo-przestrzennej przy zastosowaniu eksperymentalnych metod klinicznych.
5. Skale skriningowe i metody testowe czułe na dysfunkcje mózgowe; MMSE, Test Zegara,
Test Łączenia Punktów, Test Stroop’a, Test Figury Złożonej Rey’a, Test Sortowania Kart z Wisconsin, Test Pamięci Figur Geometrycznych Bentona, Testy Wykreślania Liter i Cyfr.
1. Użyteczność Testu Wechslera w diagnostyce neuropsychologicznej.
2. Zaburzenia funkcji wykonawczych.
3. Formułowanie wniosków na podstawie wywiadu, obserwacji i wyników badań.

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert Tytuł specjalisty psychologii klinicznej uzyskała w 1985 r., od 1974 roku pracowała w Instytucie Neurologii Akademii Medycznej w Krakowie, a po likwidacji Instytutu przez około 20 lat w Klinice Neurochirurgii potem też przez 20 lat w Klinice Neurologii CM UJ. Ma uprawnienia do nauczania Testu Sortowania Kart z Wisconsin (brała udział w normalizacji tego testu do warunków polskich, podobnie jak i Testu WAIS-R(PL) dla osób starszych oraz Inwentarza Samooceny Spielbergera). Kilkakrotnie prowadziła autorskie kursy z zakresu neuropsychologii klinicznej, w których brali udział psychologowie z całej Polski. Od początku istnienia specjalizacji wykładała na kursach teoretycznych, prowadziła staże i była kierownikiem specjalizacji wielu psychologów z całej Polski. Od około 15 lat jest biegłym sądowym. Jest autorką lub współautorką około 40 prac naukowych, brała udział w wielu konferencjach naukowych jako uczestnik i prelegentka. Obecnie jest szczęśliwą emerytką (od 1.01.2015.), nadal pracuje w swoim prywatnym gabinecie (od 1999 roku), w Centrum Neurologii, oraz w Unicardii.

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, psychologów klinicznych, neuropsychologów.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa.

ZAŚWIADCZENIA: Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE. UWAGA 1: Organizator szkolenia nie zapewnia otrzymania przez Uczestników prezentacji ze szkolenia. UWAGA 2: Szkolenie nie ma charakteru ćwiczeniowego, polegającego na analizie wyników testów neuropsychologicznych.

KOSZT: 480 zł, przy wpłacie do 12 maja 2021 r. Po 12 maja 2021 r. 520 zł.
Dane do wpłaty:
Akademia Psyche Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych
31-031 Kraków, ul. Wrzesińska 6/6
06 2530 0008 2055 1061 9573 0001

CZAS TRWANIA: łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę (z przerwą obiadową i krótkimi przerwami) i 8.00 – 14.30 w niedzielę. W niedzielę krótkie przerwy. Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 12 maja 2021 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

UWAGA: TRZEBA MIEĆ ZAINSTALOWANY PROGRAM ZOOM.

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: academiapsyche
Telefon: 606681595

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE
Wrzesińska 6/6
31-031 Kraków