Oferuję: Szkolenia i konferencje Kraków

12 X 2019 R. DIAGNOZA RÓŻNICOWA OTĘPIEŃ SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

Dodano: 18 sierpnia 2019 Ważne do: 17 września 2019 Wyświetleń: 62 Autor: academiapsyche
12 X 2019 R. DIAGNOZA RÓŻNICOWA OTĘPIEŃ
SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

TERMIN: 12 października 2019 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2 (prawdopodobnie)

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

RAMOWY PROGRAM:
http://academiapsyche.pl/diagnoza-roznicowa-otepien-5/

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
Tytuł specjalisty psychologii klinicznej uzyskała w 1985 r., od 1974 roku pracowała w Instytucie Neurologii Akademii Medycznej w Krakowie, a po likwidacji Instytutu przez około 20 lat w Klinice Neurochirurgii potem też przez 20 lat w Klinice Neurologii CM UJ. Ma uprawnienia do nauczania Testu Sortowania Kart z Wisconsin (brała udział w normalizacji tego testu do warunków polskich, podobnie jak i Testu WAIS-R(PL) dla osób starszych oraz Inwentarza Samooceny Spielbergera).
Więcej:
http://academiapsyche.pl/diagnoza-roznicowa-otepien-5/

UCZESTNICY:
Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, psychologów klinicznych, neuropsychologów.
UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa.

ZAŚWIADCZENIA:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

UWAGA: organizator szkolenia nie zapewnia otrzymania przez Uczestników prezentacji ze szkolenia.

KOSZT: 330 zł, przy wpłacie do 12 września 2019 r. Po tej dacie 360 zł.
W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

CZAS TRWANIA: łącznie 10 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-19.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20
UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 12 września 2019 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.
Koszt noclegu i wyżywienia (poza napojami i drobnym poczęstunkiem) uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje:
http://academiapsyche.pl/diagnoza-roznicowa-otepien-5/

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: academiapsyche
Telefon: 606681595

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE
Wrzesińska, 6/6, 6
31-031 Kraków