Oferuję: Szkolenia i konferencje Kraków

14 – 15 XI MMPI-2 – KURS ZAAWANSOWANY SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

Dodano: 30 sierpnia 2020 Ważne do: 29 września 2020 Wyświetleń: 76 Autor: academiapsyche
14 – 15 XI MMPI-2 – KURS ZAAWANSOWANY
SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM
TERMIN: 14-15 listopada 2020 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ SZKOLENIE BĘDZIE PRZEPROWADZONE W FORMIE ON-LINE
UCZESTNICY OTRZYMAJĄ INFORMACJĘ O SZCZEGÓŁACH DOTYCZĄCYCH SZKOLENIA

INFORMACJE O SZKOLENIU: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które już pracują z testem MMPI-2 i chciałyby pogłębić swoją wiedzę lub tych, które uczestniczyły w kursie Zasady stosowania i interpretacji MMPI-2. W jego trakcie zostaną dokładniej zaprezentowane skale i podskale testu w odniesieniu do różnorodnych zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych i psychosomatycznych, zaburzeń afektywnych, psychotycznych oraz syndromów psychoorganicznych.

PLAN SZKOLENIA:
1. Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości–2 (MMPI–2) w diagnozie klinicznej i nieklinicznej.
2. Stosowanie kwestionariusza MMPI–2 w charakterystyce cech osobowościowych.
3. Obliczanie wyników.
4. Charakterystyka skal zawartych w MMPI–2: skale podstawowe, Podskale Harrisa – Lingoesa, Podskale Si, Skale treściowe, Składowe skal treściowych, 5 skal psychopatologii osobowości, Ogólny opis osobowości, Zrestrukturyzowane skale kliniczne.
5. Interpretacja wyników uwzględniająca powiązania skal klinicznych z grupami podskal oraz skal dodatkowych. Korelacje między wynikami.
6. Wybrane przykłady wyników dla konkretnych zaburzeń.

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ:
Mgr Andrzej Janiak od 1991 r. jest pracownikiem Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Zajmuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa: grupa terapeutyczna, psychoedukacja, psychorysunek).
Ponadto od 1993 do 2000 był zatrudniony w wymiarze ½ etatu w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych (ul. Skarbowa 4; Krakowska 39). Tam głównie prowadził: psychoterapię grupową i psychorysunek, psychoterapię indywidualną, diagnostykę dla potrzeb oddziału i ambulatorium oddziałowego.
Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę. Pracuje także w poradniach PZP.
WIĘCEJ:
http://academiapsyche.pl/zasady-stosowania-i-interpretacji-mmpi-2-6/

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, absolwentów jednolitych studiów magisterskich, znających tę metodę diagnostyczną lub chcących się nauczyć posługiwania i interpretacji MMPI-2.
Na szkoleniu będą przedstawione także zasady posługiwania się najnowszą wersją MMPI-2
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.
UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa.
W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich.
ZAŚWIADCZENIA:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

KOSZT: 450 zł. przy wpłacie do 14 października 2020 r., 480 zł po 14 października 2020 r.
W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.
Zniżka dla studentów IV i V roku jednolitych studiów magisterskich: 370 zł. przy wpłacie do 14 października 2020 r., 400 zł po 14 października 2020 r.

CZAS TRWANIA: Łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę (z przerwą obiadową i przerwami na kawę) i 8.00 – 14.30 w niedzielę (z przerwami na kawę). W niedzielę nie ma przerwy obiadowej.
Przewidywana liczna uczestników: 20
UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 14 października 2020 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

ZAPISY:
http://academiapsyche.pl/zasady-stosowania-i-interpretacji-mmpi-2-6/

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: academiapsyche
Telefon: 606681595

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE
Wrzesińska, 6/6
31-031 Kraków