14 kwietnia 2018, POMOC PSYCHOLOGICZNA OSOBOM STARSZYM
Oferuję: Szkolenia i konferencje Lublin, lubelskie

14 kwietnia 2018, POMOC PSYCHOLOGICZNA OSOBOM STARSZYM

Dodano: 12 marca 2018 Ważne do: 11 kwietnia 2018 Wyświetleń: 59 Autor: PersonLab
14 kwietnia 2018, Lublin

Zapraszamy na szkolenie: Pomoc psychologiczna osobom starszym

Cel szkolenia: Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności terapeutycznych niezbędnych w pracy z osobami w podeszłym wieku.

Szkolenie dedykowane: psychologom i studentom psychologii.
Szkolenie Pomoc psychologiczna osobom starszym szczególnie polecamy osobom zainteresowanym pracą lub pracującym w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia dla osób starszych, środowiskowych domach samopomocy, domach pomocy społecznej, szpitalach i klinikach, organizacjach wspierających osoby starsze.

Prowadząca: Justyna Pałka

Program szkolenia:

- Starość i starzenie się jako etap rozwoju (cechy charakterystyczne, stereotypy)
- Bio-psycho-społeczne aspekty starzenia się i starości
- Komunikacja terapeutyczna z osobą w wieku podeszłym
- Pomoc psychologiczna w sytuacjach trudnych (kryzys egzystencjalny, śmierć bliskiej osoby, choroba, utrata sprawności etc.)
- Wybrane metody pracy terapeutycznej z osobami starszymi
- Wspieranie rozwoju i aktywizacja

Forma zajęć
Szkolenie prowadzone jest w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach i parach. Krótkie wprowadzenie teoretyczne poprzedza część warsztatową, która obejmuje elementy pracy własnej, analizę przypadków, dyskusję oraz praktyczne ćwiczenia obrazujące omawiane zagadnienia i sposoby rozwiązania konkretnych problemów.

Planowany harmonogram zajęć
14 kwietnia 2018 (sobota),
czas: 9:00 – 16:00 (8 godzin szkoleniowych, przerwa obiadowa)
miejsce: Lublin, Centrum

Koszt szkolenia:
Studenci: 250 zł
Osoby pracujące: 340 zł
Limit miejsc: 12

Zapisy na www.personlab.pl

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: PersonLab
Telefon: 795 981 130

PersonLab Szkolenia Psychologiczne
Lublin