Oferuję: Szkolenia i konferencje Kraków

16-17 III 2019 R. ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

Dodano: 31 stycznia 2019 Ważne do: 2 marca 2019 Wyświetleń: 156 Autor: academiapsyche
16-17 III 2019 R. ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ
SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

TERMIN: 16-17 marca 2019 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

RAMOWY PROGRAM: http://academiapsyche.pl/elementy-diagnozy-neuropsychologicznej-6/

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
Tytuł specjalisty psychologii klinicznej uzyskała w 1985 r., od 1974 roku pracowała w Instytucie Neurologii Akademii Medycznej w Krakowie, a po likwidacji Instytutu przez około 20 lat w Klinice Neurochirurgii potem też przez 20 lat w Klinice Neurologii CM UJ. Ma uprawnienia do nauczania Testu Sortowania Kart z Wisconsin (brała udział w normalizacji tego testu do warunków polskich, podobnie jak i Testu WAIS-R(PL) dla osób starszych oraz Inwentarza Samooceny Spielbergera).
Więcej:
http://academiapsyche.pl/elementy-diagnozy-neuropsychologicznej-6/

UCZESTNICY:
Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, psychologów klinicznych, neuropsychologów.
UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa.

ZAŚWIADCZENIA:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

UWAGA 1: Organizator szkolenia nie zapewnia otrzymania przez Uczestników prezentacji ze szkolenia.
UWAGA 2: Szkolenie nie ma charakteru ćwiczeniowego, polegającego na analizie wyników testów neuropsychologicznych.

KOSZT: 450 zł, przy wpłacie do 16 lutego 2019 r. Po 16 lutego 2019 r. 480 zł.
W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

CZAS TRWANIA: Łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę (z przerwą obiadową i przerwami na kawę) i 8.00 – 14.30 w niedzielę (z przerwami na kawę). W niedzielę nie ma przerwy obiadowej.

Przewidywana liczna uczestników: 20
UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 23 lutego 2019 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.
Koszt noclegu i wyżywienia (poza napojami i drobnym poczęstunkiem) uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://academiapsyche.pl/elementy-diagnozy-neuropsychologicznej-6/

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: academiapsyche
Telefon: 606681595

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE
Wrzesińska, 6/6
31-031 Kraków