Oferuję: Szkolenia i konferencje Kraków

16 IV SAMOBÓJSTWA – DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA I POMOC PSYCHOLOGICZNA – VI EDYCJA SZKOLENIA SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

Dodano: 31 stycznia 2021 Ważne do: 2 marca 2021 Wyświetleń: 216 Autor: academiapsyche
SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM
TEMATYKA SZKOLENIA:
• Problematyka suicydalna u młodzieży a kryzys adolescencyjny
• Specyfika zachowań suicydalnych u młodzieży
• Sygnały zagrożenia suicydalnego i wyzwalacze zachowań suicydalnych charakterystyczne dla młodzieży
• Diagnoza nastolatka z zachowaniami suicydalnymi z wykorzystaniem modelu syndromu presuicydalnego Ringela
• Różnicowanie pomocy psychologicznej w zależności od etapu rozwoju tendencji suicydalnych: przed próbą samobójczą, po próbie samobójczej (nastolatek i jego rodzina), po dokonanym samobójstwie (rodzina, grupa rówieśnicza)
• Prewencja i postwencja suicydalna – tworzenie systemy pomocy
FORMA ZAJEĆ: wykład, zajęcia warsztatowe
INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich), pedagogiki oraz innych specjalistów związanych z interwencją kryzysową. Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich, IV i V roku pedagogiki.
UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa, pedagoga lub innego specjalisty związanego z interwencją kryzysową. W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku.
ZAŚWIADCZENIA: Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.
FORMA ZAJEĆ: wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja w małych grupach, kazuistyka
KOSZT: 360 zł – w terminie do 16 marca 2021 r. 400 zł – po 16 marca 2021 r.
CZAS TRWANIA: 10 godzin dydaktycznych (10.00 -19.00 z przerwą obiadową i krótkimi przerwami). Przewidywana liczna uczestników: 20 UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 16 marca 2021 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

ZAPISY:

https://academiapsyche.pl/samobojstwa-diagnoza-psychologiczna-i-pomoc-psychologiczna/

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: academiapsyche
Telefon: 606681595

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE
Wrzesińska, 6/6
31-031 Kraków