Oferuję: Szkolenia i konferencje Kraków

17-18 X ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ SZKOLENIE BĘDZIE PRZEPROWADZONE W FORMIE ON-LINE

Dodano: 30 sierpnia 2020 Ważne do: 29 września 2020 Wyświetleń: 300 Autor: academiapsyche
17-18 X ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH
SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM
ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ SZKOLENIE BĘDZIE PRZEPROWADZONE W FORMIE ON-LINE

TERMIN: 17-18 października 2020 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM
ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ SZKOLENIE BĘDZIE PRZEPROWADZONE W FORMIE ON-LINE
TEMATYKA SZKOLENIA:
1. Kodeks etyczno-zawodowy psychologa; tajemnica zawodowa
2. Ustalenie kontraktu: opinii, diagnozy; Zgoda na udział w badaniu
3. Informacje zwrotne dla badanego
4. Rodzaje opinii i orzeczeń. Cele opracowywania opinii
5. Standardy psychologicznych świadczeń zdrowotnych
6. Elementy opinii, selekcja materiału, interpretacja danych
7. Opis procesu diagnozowania
8. Opis kontaktu i dane z wywiadu
9. Opis metod diagnostycznych
10. Zasady stosowania testów psychologicznych oraz opis ich wyników w opinii psychologicznej
11. Błędy w opiniach
12. Analiza przykładowych opinii
INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: Mgr Andrzej Janiak od 1991 r. jest pracownikiem Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Zajmuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa: grupa terapeutyczna, psychoedukacja, psychorysunek).
Ponadto od 1993 do 2000 był zatrudniony w wymiarze ½ etatu w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych (ul. Skarbowa 4; Krakowska 39). Tam głównie prowadził: psychoterapię grupową i psychorysunek, psychoterapię indywidualną, diagnostykę dla potrzeb oddziału i ambulatorium oddziałowego.
Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę. Pracuje także w poradniach PZP.
WIĘCEJ:
http://academiapsyche.pl/zasady-pisania-opinii-psychologicznych-6/

UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich) chcących się nauczyć jak pisać opinie psychologiczne lub dla tych psychologów, którzy chcieliby pogłębić swoją sztukę pisania opinii.
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.
UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa.
W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku.

ZAŚWIADCZENIA:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

KOSZT: 450 zł. przy wpłacie do 17 września 2020 r.; 480 zł. Po 17 września 2020 r.
Zniżki dla studentów psychologii jednolitych studiów magisterskich: 370 zł. przy wpłacie do 17 września 2020 r. i 400 zł po 19 września 2020 r.
W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

CZAS TRWANIA: Łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę (z przerwą obiadową i przerwami na kawę) i 8.00 – 14.30 w niedzielę (z przerwami na kawę). W niedzielę nie ma przerwy obiadowej.
Przewidywana liczna uczestników: 20
UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 17 września 2020 r., nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

ZAPISY:
http://academiapsyche.pl/zasady-pisania-opinii-psychologicznych-6/

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: academiapsyche
Telefon: 662167040

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE
Wrzesińska, 6/6
31-031 Kraków