Oferuję: Szkolenia i konferencje Kraków, małopolskie

2-3 VI 2018 r. INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO

Dodano: 11 marca 2018 Ważne do: 10 kwietnia 2018 Wyświetleń: 95 Autor: Administrator

2-3 VI 2018 r. INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO

SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

TERMIN: 2-3 czerwca 2018 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

CEL SZKOLENIA:

poszerzenie wiedzy psychologicznej o koncepcję kryzysu i traumy oraz doskonalenie umiejętności terapeutycznych w modelu interwencji kryzysowej.

TEMATYKA:

http://academiapsyche.pl/interwencja-kryzysowa-w-praktyce-psychologa-klinicznego-3/

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ:

Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich).

Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 

ZAŚWIADCZENIA:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

LICZBA GODZIN: 15 godzin dydaktycznych (sobota 10-17; niedziela: 9-15)

FORMA ZAJEĆ: wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja w małych grupach, kazuistyka

KOSZT:

390 zł – w terminie do 4 maja 2018 r.

420 zł – po 4 maja 2018 r.

W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

CZAS TRWANIA: 15 godzin dydaktycznych, w sobotę w godzinach: 10.00-18.30 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę), w niedzielę w godzinach: 10:00 – 13.30 (z przerwą na kawę)

Przewidywana liczna uczestników: 20

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

http://academiapsyche.pl/interwencja-kryzysowa-w-praktyce-psychologa-klinicznego-3/

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: Administrator