Oferuję: Szkolenia i konferencje Kraków

22-23 V ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2 – XX EDYCJA SZKOLENIA SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

Dodano: 15 kwietnia 2021 Ważne do: 15 maja 2021 Wyświetleń: 92 Autor: academiapsyche
22-23 V ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2 – XX EDYCJA SZKOLENIA
SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM


PROWADZĄCY
MGR ANDRZEJ JANIAK

FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA
ON-LINE PLATFORMA ZOOM

TERMIN
22-23 MAJA 2021

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ SZKOLENIE BĘDZIE PRZEPROWADZONE W FORMIE ON-LINE PLATFORMA ZOOM

INFORMACJE O SZKOLENIU: Szkolenie stanowi przedstawienie jednej z najbardziej rozpowszechnionych w psychologii klinicznej metod kwestionariuszowego badania osobowości – MMPI. Jest adresowane do osób, które do tej pory nie pracowały z testem MMPI-2 lub nie wykorzystywały jego wyników do stworzenia rozbudowanej diagnozy klinicznej. W trakcie kursu uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami stosowania testu i obliczania jego wyników. Zaprezentowane będą najważniejsze kanony interpretacyjne, zarówno dla skal kontrolnych, jak i klinicznych. Zostaną one przedstawione na wybranych przykładach odnoszących się do rozmaitych grup pacjentów. Reguły te będą bazą dla bardziej złożonych interpretacji, omawianych także w trakcie warsztatów MMPI-2 – kurs zaawansowany.

PLAN SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do testu MMPI-2, w tym ograniczenia i możliwości metody oraz jej zastosowania. Procedura badania i wstępnego opracowania wyników oraz ogólne zasady interpretacji psychometrycznej. 3. Charakterystyka skal kontrolnych, klinicznych oraz dodatkowych. 4. Zasady interpretacji całościowej. 5. Charakterystyka zaburzeń osobowości, reakcji kryzysowych i sytuacyjnych na wybranych przykładach. 6. Charakterystyka zaburzeń nerwicowych i psychosomatycznych na wybranych przykładach. 7. Charakterystyka zaburzeń afektywnych na wybranych przykładach. 8. Charakterystyka zaburzeń psychotycznych na wybranych przykładach. 9. Charakterystyka niektórych syndromów psychoorganicznych.

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: Mgr Andrzej Janiak w latach 1991-2017 był pracownikiem Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Zajmuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa: grupa terapeutyczna, psychoedukacja, psychorysunek). Ponadto od 1993 do 2000 był zatrudniony w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych, gdzie prowadził: psychoterapię grupową i psychorysunek, psychoterapię indywidualną, diagnostykę dla potrzeb oddziału i ambulatorium oddziałowego. Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę. Pracuje także w poradniach PZP. W latach 1989 oraz 1991 – udział w badaniach normalizacyjnych Testu Ravena. Zdobyte uprawnienia: certyfikat psychoterapeutyczny Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (1999) oraz 2. stopień specjalizacji klinicznej (2006). Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu: – podstaw diagnostyki klinicznej, – podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym. – wykorzystania testu MMPI w diagnozie klinicznej. W latach 1999- 2012 r. szkolił z powyższych zagadnień studentów psychologii UJ w ramach zajęć dydaktycznych na uczelni. Od 2006 r. uczył specjalizantów z psychologii klinicznej w ramach modułów szkoleniowych.

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczony dla psychologów, absolwentów, znających tę metodę diagnostyczną lub chcących się nauczyć posługiwania i interpretacji MMPI. Na szkoleniu będą przedstawione także zasady posługiwania się najnowszą wersją MMPI-2 Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.
UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich.

ZAŚWIADCZENIA: Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

KOSZT: 480 zł przy płatności do 22 kwietnia 2021 r. 520 zł przy płatności po 22 kwietnia 2021 r. Dla studentów psychologii: 400 zł przy płatności do 22 kwietnia 2021 r. 430 zł przy płatności po 22 kwietnia 2021 r.
Dane do wpłaty:
Akademia Psyche Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych
31-031 Kraków, ul. Wrzesińska 6/6
06 2530 0008 2055 1061 9573 0001

CZAS TRWANIA: Łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 8.00 – 14.30 w niedzielę. Przewidywana liczna uczestników: 20 Uwaga: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 22 lutego 2021 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

UWAGA: TRZEBA MIEĆ ZAINSTALOWANY PROGRAM ZOOM

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: academiapsyche
Telefon: 606681595

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE
Wrzesińska, 6/6
31-031 Kraków