Oferuję: Szkolenia i konferencje Kraków

28-29 IX RODZINY W KRYZYSIE – DIAGNOZA I INTERWENCJA KRYZYSOWA SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

Dodano: 18 sierpnia 2019 Ważne do: 17 września 2019 Wyświetleń: 195 Autor: academiapsyche
28-29 IX RODZINY W KRYZYSIE – DIAGNOZA I INTERWENCJA KRYZYSOWA
SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

TERMIN: 28 - 29 września 2019 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM
OSOBA PROWADZĄCA: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie.
Więcej:
http://academiapsyche.pl/rodziny-w-kryzysie-diagnoza-i-interwencja-kryzysowa-2/

CEL SZKOLENIA :
Zapoznanie uczestników możliwością zastosowania koncepcji kryzysu i interwencji kryzysowej w odniesieniu do rodziny w dwóch aspektach:
indywidualnym – rodzina jako system wsparcia dla osoby w kryzysie
systemowym – kryzys systemu rodzinnego

TEMATYKA: http://academiapsyche.pl/rodziny-w-kryzysie-diagnoza-i-interwencja-kryzysowa-2/

UCZESTNICY:
Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich), pedagogiki oraz innych specjalistów związanych z interwencją kryzysową.
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich, IV i V roku pedagogiki.
UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa, pedagoga lub innego specjalisty związanego z interwencją kryzysową.
W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku.

KOSZT:
450 zł – w terminie do 28 sierpnia 2019 r.
480 zł – po 28 sierpnia 2019 r.
W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.
UWAGA: Po 28 sierpnia 2019 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

LICZBA GODZIN:
15 godzin warsztatowych, w sobotę w godzinach: 10.00-17.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę), w niedzielę w godzinach: 9:00 – 15.00 (z przerwą na kawę)

FORMA ZAJĘĆ:
wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja w małych grupach, kazuistyka

ZAŚWIADCZENIA:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.
Przewidywana liczna uczestników: 20

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://academiapsyche.pl/rodziny-w-kryzysie-diagnoza-i-interwencja-kryzysowa-2/

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: academiapsyche
Telefon: 606681595

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE
Wrzesińska, 6/6
31-031 Kraków