Oferuję: Szkolenia i konferencje Kraków

28-29 XI WARSZTAT PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

Dodano: 4 września 2020 Ważne do: 4 października 2020 Wyświetleń: 222 Autor: academiapsyche
28-29 XI WARSZTAT PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE
SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

TERMIN: 28-29 listopada 2020 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM
ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ SZKOLENIE BĘDZIE PRZEPROWADZONE W FORMIE ON-LINE
TEMATYKA SZKOLENIA:
Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z warsztatem diagnostycznym w zakresie psychologii klinicznej pacjenta dorosłego.
1. Wywiad kliniczny jako podstawowe narzędzie diagnostyczne w psychologii klinicznej: a) wymiar objawowy, b) wymiar osobowościowy. Problematyka poziomów diagnostycznych u konkretnego pacjenta.
2. Aspekty nozologiczne, funkcjonalne i interakcyjne w klinicznej diagnozie psychologicznej i ich relacje do diagnozy medycznej.
3. Wnioskowanie w diagnozie – hipotezy i ich weryfikacja; struktury diagnostyczne (na przykładach konkretnych przypadków klinicznych przynależnych do konkretnych jednostek chorobowych).
4. Punkty wyjścia i kolejne etapy w procesie diagnozowania; metody, determinanty wyboru metod, błędy w diagnozowaniu.
5. Problematyka algorytmizacji i ustrukturowania procesu diagnozowania versus zasada podążania za pacjentem.
6. Zasady dobierania metod testowych adekwatnych do stawianych hipotez i konkretnych przypadków.
7. Wybrane testy: Wechsler, MMPI-2 itp. jako wyjściowa płaszczyzna analizy pacjenta.
8. Pogłębianie diagnozy i weryfikacja szczegółowych hipotez dotyczących zaburzeń funkcji poznawczych, osobowości itp. poprzez dobieranie bardziej szczegółowych metod po wstępnej analizie objawów klinicznych (testy do badania funkcji czołowych, analizy i syntezy wzrokowej, innych szczegółowych zaburzeń osobowości i objawów psychopatologicznych).
9. Zagadnienia metod projekcyjnych jako uzupełnienie diagnozy.

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: mgr Andrzej Janiak
Informacje o prowadzącym: Mgr Andrzej Janiak od 1991 r. jest pracownikiem Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Zajmuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa: grupa terapeutyczna, psychoedukacja, psychorysunek).
WIĘCEJ:
http://academiapsyche.pl/warsztat-psychologa-klinicznego-umiejetnosci-praktyczne-i-narzedzia-diagnostyczne-3/

UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich) chcących się nauczyć diagnozy klinicznej i udoskonalić narzędzia do badania diagnostycznego. W trakcie warsztatu zaakcentowane będzie kompleksowe użycie metod z uwzględnieniem ich celowości i komplementarnej analizy wyników.
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.
UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa.
W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku.

KOSZT: 450 zł. przy wpłacie do 28 października 2020 r.; 480 zł. przy wpłacie po 28 października 2020 r.
Zniżki dla studentów psychologii jednolitych studiów magisterskich: 370 zł. przy wpłacie do 28 października 2020 r. i 400 zł po 28 października 2020 r.
W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

CZAS TRWANIA: Łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę (z przerwą obiadową i przerwami na kawę) i 8.00 – 14.30 w niedzielę (z przerwami na kawę). W niedzielę nie ma przerwy obiadowej.
Przewidywana liczna uczestników: 20
UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 28 października 2020 r., nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

ZAPISY:
http://academiapsyche.pl/warsztat-psychologa-klinicznego-umiejetnosci-praktyczne-i-narzedzia-diagnostyczne-3/


Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: academiapsyche
Telefon: 606681595

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE
Wrzesińska, 6/6
31-031 Kraków