Oferuję: Szkolenia i konferencje Kraków

29 V INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO – VII EDYCJA SZKOLENIA SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

Dodano: 15 kwietnia 2021 Ważne do: 15 maja 2021 Wyświetleń: 177 Autor: academiapsyche
29 V INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO – VII EDYCJA SZKOLENIA
SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM


PROWADZĄCY
DR N. HUM. WANDA BADURA-MADEJ

FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA
ON-LINE PLATFORMA ZOOM

TERMIN
29 MAJA 2021 R.

CEL SZKOLENIA: poszerzenie wiedzy psychologicznej o koncepcję kryzysu i traumy oraz doskonalenie umiejętności terapeutycznych w modelu interwencji kryzysowej.

TEMATYKA:
• Rozpoznawanie kryzysu : różnicowanie objawów reakcji kryzysowych od symptomów zaburzeń psychicznych
• Diagnoza w modelu kryzysu : identyfikacja czynnika kryzysowego,, symptomatologia i przebieg reakcji kryzysowej oraz czynników wpływających na indywidualny przebieg reakcji kryzysowej
• Podstawowe zasady interwencji kryzysowej oraz wskazania i przeciwwskazania

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich). Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku.

ZAŚWIADCZENIA: Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

LICZBA GODZIN: 10 godzin dydaktycznych (10.00 -19.00). W trakcie zajęć będzie i przerwa obiadowa i krótkie przerwy (1,5 godz.).

FORMA ZAJĘĆ: wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja w małych grupach, kazuistyka

KOSZT: 360 zł – w terminie do 29 kwietnia 2021 r. 400 zł – po 29 kwietnia 2021 r. Przewidywana liczna uczestników: 20
Dane do wpłaty:
Akademia Psyche Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych
31-031 Kraków, ul. Wrzesińska 6/6
06 2530 0008 2055 1061 9573 0001
UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 29 kwietnia 2021 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: academiapsyche
Telefon: 606681595

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE
Wrzesińska, 6/6
31-031 Kraków