Oferuję: Szkolenia i konferencje Kraków

30 XI – 1 XII UTRATA I ŻAŁOBA – ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE, INTERWENCJA KRYZYSOWA I WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

Dodano: 25 września 2019 Ważne do: 25 października 2019 Wyświetleń: 111 Autor: academiapsyche
30 XI – 1 XII UTRATA I ŻAŁOBA – ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE, INTERWENCJA KRYZYSOWA I WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII
SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

TERMIN: 30 listopada - 1 grudnia 2019
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Instytut Muzykologii UJ, Kraków, ul. Westerplatte 10 (sala nr 2)

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM
SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

OSOBA PROWADZĄCA:
Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie.
Więcej:
http://academiapsyche.pl/utrata-i-zaloba-aspekty-diagnostyczne-interwencja-kryzysowa-i-wybrane-zagadnienia-psychoterapii/

CEL SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą psychologiczną dotyczącą żałoby, pozwalającą na prawidłową diagnozę psychologicznych skutków różnego rodzaju utrat oraz planowanie i podejmowanie pomocy psychologicznej wobec osób doświadczających żałoby

TEMATYKA SZKOLENIA:
http://academiapsyche.pl/utrata-i-zaloba-aspekty-diagnostyczne-interwencja-kryzysowa-i-wybrane-zagadnienia-psychoterapii/

METODY: wykład, zajęcia warsztatowe
LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH: 15
KOSZT:
450 zł. – do dnia 31 października 2019 r.
480 zł – po 31 października 2019 r.
UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa, pedagoga lub innego specjalisty związanego z interwencją kryzysową.
W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku.
CZAS TRWANIA: 15 godzin warsztatowych, w sobotę w godzinach: 10.00-17.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę), w niedzielę w godzinach: 9:00 – 15.00 (z przerwą na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20
UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 31 października 2019 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://academiapsyche.pl/utrata-i-zaloba-aspekty-diagnostyczne-interwencja-kryzysowa-i-wybrane-zagadnienia-psychoterapii/

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: academiapsyche
Telefon: 606681595

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE
Wrzesińska, 6/6
31-031 Kraków