Oferuję: Szkolenia i konferencje Kraków

5-6 XI PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA KLINICZNA ZRÓŻNICOWANYCH FORM PATOLOGII OSOBOWOŚCI SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

Dodano: 4 września 2020 Ważne do: 4 października 2020 Wyświetleń: 244 Autor: academiapsyche
7-8 XI PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA KLINICZNA ZRÓŻNICOWANYCH FORM PATOLOGII OSOBOWOŚCI
SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

TERMIN: 7-8 listopada 2020 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ SZKOLENIE BĘDZIE PRZEPROWADZONE W FORMIE ON-LINE
UCZESTNICY OTRZYMAJĄ INFORMACJĘ O SZCZEGÓŁACH DOTYCZĄCYCH SZKOLENIA
ZAGADNIENIA PORUSZANE W TRAKCIE SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do specyfiki klinicznej psychologicznej diagnozy zaburzeń osobowości, różnicowanie poziomów objawowych od strukturalnych uwarunkowań osobowości (perspektywa nozologiczna, funkcjonalna i interakcyjna); różnicowanie objawów psychotycznych, neurotycznych, depresyjnych i innych od konkretnych poziomów organizacji i cech osobowości
2. Proces rozumowania w diagnozie klinicznej zróżnicowanych form patologii osobowości
3. Przebieg diagnozy klinicznej zaburzeń osobowości, stosowane metody oraz czynniki warunkujące ich dobór, w tym także problematyka podwójnej diagnozy; wybrane zagadnienia dotyczące różnicowania syndromów uzależnień od specyficznych objawów zaburzeń osobowości, takich jak: acting-out’y, zerwanie abstynencji, stałość i labilność w kontakcie terapeutycznym a problem utrzymania lub zrywania abstynencji itp.
4. Uniwersalne i specyficzne zadania diagnostyczne w odniesieniu do konkretnych zaburzeń osobowości
Tematy będą również omawiane w odniesieniu do konkretnych przypadków klinicznych.

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: Mgr Andrzej Janiak od 1991 r. jest pracownikiem Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Zajmuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa: grupa terapeutyczna, psychoedukacja, psychorysunek).
WIĘCEJ:
https://psychopraca.net/dodaj-ogloszenie/krok-2

UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich) chcących się nauczyć jak pisać opinie psychologiczne lub dla tych psychologów, którzy chcieliby pogłębić swoją sztukę pisania opinii.
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.
UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa.
W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku.

ZAŚWIADCZENIA:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

KOSZT: 450 zł. przy wpłacie do 7 października 2020 r.; 480 zł. Po 7 października 2020 r.
Zniżki dla studentów psychologii jednolitych studiów magisterskich: 370 zł. przy wpłacie do 7 października 2020 r. i 400 zł po 7 października 2020 r.
W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

CZAS TRWANIA: Łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę (z przerwą obiadową i przerwami na kawę) i 8.00 – 14.30 w niedzielę (z przerwami na kawę). W niedzielę nie ma przerwy obiadowej.
Przewidywana liczna uczestników: 20
UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 7 października 2020 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

ZAPISY:

http://academiapsyche.pl/psychologiczna-diagnoza-kliniczna-zroznicowanych-form-patologii-osobowosci/

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Użytkownik: academiapsyche
Telefon: 606681595

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE
Wrzesińska, 6/6
31-031 Kraków