Oferuję: Szkolenia i konferencje Warszawa, mazowieckie

Trener Umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży, Trener Treningu Kontroli Złości

Dodano: 11 września 2019 Ważne do: 18 września 2019 Wyświetleń: 111
Jedno szkolenie – dwa certyfikaty

Termin 14-15.09.2019 (sobota godz. 10:00 – 18:00, niedziela 10:00 – 15:00)

Miejsce: Warszawa Pustułeczki 37a

Nasza oferta dostosowana jest do wymogów, jakie stawia Minister Pracy i Polityki Społecznej pracownikom środowiskowych domów samopomocy przedstawionych w rozporządzeniu
z dnia 9 grudnia 2010 r.

Trener prowadzący szkolenie

Joanna Andrzejewska: Dyplomowany socjoterapeuta i psychoterapeuta. Dyrektor Ośrodka Psychoterapii SUKCES.

PROGRAM

Sobota

1.Dzieci z niepełnowartościowym układem nerwowym, z zaburzeniami zachowania, Zespołem Aspergera – jako uczestnicy zajęć grupowych. Omówienie objawów, rozróżnienie objawów od zachowań niepożądanych.

2. Trening Umiejętności Społecznych – założenia teoretyczne

3.Struktura zajęć treningu umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem

4.Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka

5.Praca z zachowaniami agresywnymi

6.Modelowanie – jako forma ćwiczenia umiejętności

7.Kształtowanie kompetencji społecznych – tworzenie scenariuszy

8. Trening Kontroli Złości – jak uczyć dzieci kontrolowania negatywnych emocji , scenariusze zajęć

9. Jak prowadzić nabór do grup

Niedziela

1.Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem- założenia teoretyczne

2. Scenariusze treningu dla grupy dzieci z autyzmem

3.Nauka podstawowych umiejętności prospołecznych

4.Nauka umiejętności radzenia sobie z emocjami

5.Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem

6.Jak uczymy planowania

7.Trening Komunikacji – jak? z kim? kiedy?

8.Tworzenie Scenariuszy zajęć

9.Jak prowadzić dokumentację z zajęć

10. Prezentacja pomocy terapeutycznych i polecanej literatury do zajęć

Uczestnicy otrzymują:

– materiały szkoleniowe – skrypt

– kwestionariusze dla rodziców i kwestionariusze do ewaluacji zajęć

– kwestionariusz wywiadu z rodzicami

– przykładowe scenariusze TUS, TUS dla dzieci z autyzmem, treningu kontroli złości

– karty pracy do zajęć

– karty emocji

– przykład dokumentacji zajęć

– przykład zadań domowych dla dzieci

Certyfikacja

Osoby, które chcą otrzymać Certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych, uprawniający do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych muszą przystąpić do egzaminu końcowego. Osoby, które nie przystąpią do egzaminu dostaną na zakończenie zaświadczenie potwierdzające udział w kursie, bez uprawnień certyfikacyjnych.

Niedziela godz. 15:20 – Egzamin końcowy

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych. O wszystkich zmianach uczestnicy będą powiadomieni mailowo i telefonicznie.

zgłoszenia poprzez stronę :

https://osrodeksukces.pl/sklep/21-22-09-19-warszawa-trener-umiejetnosci-spolecznych-dzieci-i-mlodziezy-trener-treningu-kontroli-zlosci/

Odpowiedz na ogłoszenie

Dane autora

Telefon: 696806539

Ośrodek Psychoterapii SUKCES
Pustułeczki, 37a
02-811 Warszawa