Site logo

Czy uważasz, że każde dziecko zasługuje na bezpieczne dzieciństwo? Na nietykalność cielesną i brak dyskryminacji? Czy chcesz się rozwijać w uznanej organizacji pozarządowej, która przeciwdziała krzywdzeniu dzieci?

Jeśli tak, zapraszamy Cię do aplikowania na stanowisko: psychoterapeuty/ki 🛟

📍Miejsce pracy – Gdańsk

📋 Nr ref.: PT G

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego dzieciom, młodzieży i dorosłym po doświadczeniu traumy;
  prowadzenie indywidualnej terapii dzieci i młodzieży;
 • współprowadzenie grupowych form terapii dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • uczestniczenie w działaniach interwencyjnych, w szczególności udział w zespołach interdyscyplinarnych, zespołach kryzysowych, grupach roboczych;
 • praca w trybie interdyscyplinarnym (w tym kontakty z instytucjami zaangażowanymi w sprawę klienta, np. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, sądami, kuratorami, ośrodkami pomocy społecznej);
 • prowadzenie dokumentacji (w tym ewaluacji) klientów;
 • udział w zebraniach i superwizjach zespołu oraz obowiązkowych szkoleniach FDDS;
 • współpraca z zespołem placówki i innymi działami Fundacji.Od Kandydatów/ek oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego psychologicznego;
 • minimum 3-letniego stażu pracy w obszarze pomocy psychologicznej z różnymi klientami (małe dzieci, młodzież, dorośli);
 • ukończonego minimum drugiego roku szkolenia psychoterapeutycznego lub ukończonego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w modalności poznawczo-behawioralnej;
 • umiejętności/gotowości do pracy łączącej elementy różnych nurtów terapeutycznych;
 • gotowości do pracy w zespole interdyscyplinarnym;
 • samodzielności, dobrej organizacji pracy, zaangażowania oraz elastyczności poznawczej;
 • chęci i gotowości do zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności;
 • dostępności w środy w godzinach 8:00-12:00 (zebrania zespołu) oraz minimum raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.Mile widziane będzie:
 • doświadczenie: w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi po doświadczeniu traumy; w działaniach interwencyjnych, kwalifikacje trenera TUS (trening umiejętności społecznych) i TZA (trening zastępowania agresji); w prowadzeniu grupowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych (warsztaty, grupy psychoedukacyjne, grupy terapeutyczne)
 • znajomość języka angielskiego, która umożliwi uczestniczenie w superwizjach i szkoleniach zagranicznych;

Oferujemy:

 • wynagrodzenie w wysokości 4300 – 5000 zł/brutto na 1/2 etatu,
 • umowę o pracę,
 • pakiet wdrożeniowy oraz możliwość zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń w rozpoznawalnej organizacji pozarządowej,
  możliwość udziału w szkoleniach/webinarach fundacyjnych,
 • pracę w zespole pełnym profesjonalizmu i zaangażowania 🙂
 • miejsce, w którym pracujemy w oparciu o wartości takie jak: rozwój, odpowiedzialność, współpraca, szacunek, skuteczność i jakość,
 • 26 dni urlopu, niezależnie od stażu pracy,
 • dzień wolny 24 grudnia,
 • dostęp do 3 konsultacji psychologicznych w roku,
 • kartę Multisport,
 • 2h dla rodziny (wybrany dzień pracy w maju skrócony o 2h),
 • ubezpieczenie na zdrowie i życie,
 • platformę do nauki języka angielskiego i hiszpańskiego.

Dołącz do nas i wspólnie twórzmy lepszy świat dla dzieci! 🌍❤️

Wyślij swoją aplikację na adres: rekrutacja@fdds.pl do 28 czerwca 2024 r. w tytule maila wpisując numer referencyjny: PT G.

Dajemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

 

W przesłanej aplikacji umieść klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.

Jeżeli chcesz, aby przesłane dokumenty aplikacyjne były uwzględnione w toku przyszłych rekrutacji, prosimy o dodanie w ich treści następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych na to samo lub podobne stanowiska”.

Twoje dane osobowe, jako kandydatki/a na pracownika/współpracownika na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przetwarzane będą przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa (dalej również jako FDDS), jako Administratora danych. Pełna informacja na temat zasad przetwarzania danych przez FDDS znajduje się tutaj: https://fdds.pl/o-fundacji/klauzula-informacyjna.html.

Szczegóły oferty
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logowanie

Rejestracja

Zapomniane hasło

Udostępnij