Site logo

25 V 2024 INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO – X EDYCJA SZKOLENIA

dr n. hum. Wanda Badura-Madej

Prowadzący

ON-LINE

Forma Prowadzenia Szkolenia

25 maja 2024 r.

Termin

ON-LINE platforma ZOOM

Miejsce

CEL SZKOLENIA: poszerzenie wiedzy psychologicznej o koncepcję kryzysu i traumy oraz doskonalenie umiejętności terapeutycznych w modelu interwencji kryzysowej .

TEMATYKA:

·         Podstawowe pojęcia teorii kryzysu

·         Specyfika różnych rodzajów kryzysu: normatywnego, sytuacyjnego, traumatycznego

·         Symptomatologia i analiza kryzysu i czynników wpływających na przebieg reakcji kryzysowej

·         Interwencja kryzysowa jako odmiana psychoterapii krótkoterminowej

·         Wskazania do interwencji kryzysowej

·         Interwencja kryzysowa w wybranych rodzajach kryzysu

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ:

Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich).

Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa.

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku.

ZAŚWIADCZENIA:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE. Zaświadczenia z podpisem osoby prowadzącej zostaną wysłane zostaną wysłane przesyłką pocztową do około 2-3 tygodni po szkoleniu.

LICZBA GODZIN: 10 godzin dydaktycznych (10.00 -19.00). W trakcie zajęć będzie przerwa obiadowa i krótkie przerwy (1,5 godz).

FORMA ZAJĘĆ: wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja w małych grupach, kazuistyka

KOSZT:

400 zł – w terminie do 25 kwietnia 2024 r.

450 zł – po 25 kwietnia 2024 r.

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 25 kwietnia 2024 r.. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Dane do wpłaty:

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche

ul. Wrzesińska 6/6   31-031 Kraków

59 1240 1431 1111 0011 3440 2221

FAKTURY:

CHĘĆ OTRZYMANIA FAKTURY NA FIRMĘ PROSIMY ZGŁASZAĆ NAJPÓŹNIEJ DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA SIĘ SZKOLENIA. OSOBOM, KTÓRE TEGO NIE ZGŁOSZĄ BĘDĄ WYDRUKOWANE PARAGONY FISKALNE, CO UNIEMOŻLIWI WYSTAWIENIE FAKTURY W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

 

Szczegóły oferty
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logowanie

Rejestracja

Zapomniane hasło

Udostępnij