Site logo

8 – 9 VI 2024 WCZESNE OBJAWY ZABURZEŃ DEMENTYWNYCH – CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA RÓŻNICOWA W BADANIU NEUROPSYCHOLOGICZNYM – II EDYCJA SZKOLENIA

dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka

Prowadzący

ON-LINE

Forma Prowadzenia Szkolenia

8 – 9 czerwca 2024 r.

Termin

platforma ZOOM

Miejsce

TEMATYKA SZKOLENIA:

1.       Objawy zaburzeń otępiennych i rola psychologa w diagnostyce chorób neurodegeneracyjnych.

2.      Znaczenie wywiadu i badania w diagnozie otępienia. Ocena głębokości rozpadu funkcjonowania organizmu-społecznego skóry.

3.      Procedury dotyczące procedur badań lekarskich w chorobach otępiennych. Znaczenie metod przesiewowych versus pogłębionej oceny neuropsychologicznej w diagnostyce chorób neurodegeneracyjnych – zastosowanie do badania pacjenta.

4.      Badania przesiewowe w diagnostyce otępienia. Ich zalety i cechy.

5.      Diagnoza różnicowa zaburzenia demencji – określenie kierunku działania zmian neurozwyrodnieniowych od zaburzeń depresyjnych, postępowanie w związku z wejściem w stan typowych dla wieku zmian, postępowanie wobec schorzeń wtórnych do schorzeń somatycznych oraz innych.

6.      Diagnostyka i zróżnicowanie organów otępiennych w tym; choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe (FTD), otępienie z ciałami Lewy’ego (DLB), otępienie w zespołach parkinsonowskich, otępienie naczyniopochodne (VD), otępienie mieszane (Mixed Dimensions). Studia przypadków.

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: Neuropsycholog, specjalista psycholog kliniczny, doświadczony, wieloletni praktyk w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej dorosłych i młodzieży.

Starszy specjalista neuropsycholog w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie, opiekun staży specjalizacyjnych, koordynator praktyk oraz wolontariatów dla psychologów i studentów psychologii.

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Neurobiologii i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Inicjator i opiekun Sekcji Terapii Neuropsychologicznej Koła Naukowego Pragma. Realizuje wiele projektów naukowo-terapeutycznych grupowych i indywidualnych, między innymi zajęcia dotyczące funkcjonowania pamięci, grupy wsparcia i inne zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rozwojową i nabytą dysfunkcją OUN, np. z autyzmem, zmianami pourazowymi i demencją.

Autorka i współautorka publikacji z zakresu neuropsychologii, realizatorka projektów naukowo-badawczych, współpracująca z oddziałami specjalistycznymi klinicznymi i badawczo-naukowymi.

UCZESTNICY :

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, psychologów klinicznych, neuropsychologów.

Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa.

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku.

 

ZAŚWIADCZENIA:

Nauczyciele szkolenia zaświadczenie, pomocnicy podniesienia tłumaczeń zawodowych, zatrudnieni przez Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

UWAGA:  Organizator szkoleń nie zapewnia prezentacji ze szkolenia.

KOSZT: 650 zł, przy wpłacie do 8 maja 2024 r. Po 8 maja 2024 r. 700 zł.

dane do płatności:

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche

ul. Wrzesińska 6/6   31-031 Kraków

59 1240 1431 1111 0011 3440 2221

CZAS TRWANIA: Łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę. Godziny: 10.00-19.00 w sobotę (z przerwą obiadową i krótkimi przerwami) i 8.00 – 14.30 w niedzielę (z krótkimi przerwami).

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 8 maja 2024 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

ZAPISY:

WCZESNE OBJAWY ZABURZEŃ DEMENTYWNYCH – CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA RÓŻNICOWA W BADANIU NEUROPSYCHOLOGICZNYM – II EDYCJA SZKOLENIA

Szczegóły oferty
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logowanie

Rejestracja

Zapomniane hasło

Udostępnij