Site logo

 

Poszukujemy osoby, która:

– ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia z dyplomem magistra psychologii

– jest zainteresowana pracą z dziećmi;

– odnajduje się w pracy zespołowej;

– jest zaangażowana w swoją pracę;

– jest gotowa rozpocząć pracę w Oddziale w przeciągu najbliższego miesiąca

 

W zakresie obowiązków na stanowisku znajdzie się m.in.:

– opieka psychologiczna i zajęciowa nad dziećmi w Sali Terapii Ogólnorozwojowej z dziećmi w wieku przedszkolnym;

– kontakt z rodzicami pacjentów;

– współpraca z personelem w zakresie realizacji programu terapeutycznego;

– udział w superwizjach i spotkaniach klinicznych  zespołu;

– prowadzenie dokumentacji medycznej.

 

Praca w wymiarze pełnego etatu.

Forma zatrudnienia do negocjacji.

Miejsce pracy:

Psychiatryczny Rehabilitacyjny Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży, ul. Koszykowa 79 B w Warszawie

Osoby zainteresowane pracą prosimy o kontakt:

•             Z-ca Kierownika Oddziału ds. merytorycznych Małgorzata Randzio

tel. 22 468 24 19 email: malgorzata.randzio@centrumzagorze.pl

 

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Szczegóły oferty
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logowanie

Rejestracja

Zapomniane hasło

Udostępnij